Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

Tiểu sử và hình ảnh các nhân sự cấp caoTiểu sử và hình ảnh các nhân sự cấp cao

Sumit Dutta

Sumit Dutta

Sumit Dutta
Tổng Giám đốc
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC
(Việt Nam)

Executive Biography Download Photo

 

Phạm Hồng Hải

Pham Hong Hai

Phạm Hồng Hải
Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Nghiệp vụ Ngân hàng Toàn cầu, Kinh doanh Vốn và Ngoại hối
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC
(Việt Nam)

Executive Biography Download Photo

 

Scott Solberg

Scott Solberg

Scott Solberg
Giám đốc Quản lý Khách hàng, Khối Nghiệp vụ Ngân Hàng Toàn cầu
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC
(Việt Nam).

Executive Biography Download Photo

 

Đỗ Thụy Như Thùy

Do Thuy Nhu Thuy

Đỗ Thụy Như Thùy
Giám đốc Thanh toán quốc tế và Tài trợ chuỗi cung ứng
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC
(Việt Nam)

Executive Biography Download Photo

 

Godfrey Swain

Godfrey Swain

Godfrey Swain
Giám đốc Khối Dịch vụ Tài Chính Cá Nhân
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC
(Việt Nam)

Executive Biography Download Photo

 

Vinith Rao

Vinith Rao

Vinith Rao
Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khóan
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC
(Việt Nam)

Executive Biography Download Photo

Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ Sở Chính

Tòa nhà Metropolitan

235 Đồng Khởi

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp phát triển bền vững

Hoạt động