Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

Bảo Hiểm Hàng Hải

Bao hiem hang hoa

Bảo Hiểm Hàng Hải

Là đối tác chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) giờ đây không chỉ mang đến cho Quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng mà còn cả Dịch vụ Bảo hiểm Doanh nghiệp như một giá trị gia tăng với các sản phẩm bảo hiểm đa dạng đáp ứng nhu cầu bảo vệ hoạt động kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp.

Đội ngũ Chuyên viên Dịch vụ Bảo hiểm Doanh nghiệp và Giám đốc Quan hệ Khách hàng chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giới thiệu và cung cấp cho Quý khách hàng những phạm vi Bảo hiểm Hàng Hải phù hợp để giảm thiểu những tổn thất, rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa thương mại.

 

Bảo Hiểm Hàng Hải bao gồm:

  • Bảo hiểm Hàng hóa Xuất Nhập khẩu và Hàng hóa Vận chuyển nội địa
  • Bảo hiểm Trách nhiệm
  • Bảo hiểm Thân tàu

 

Đối tượng khách hàng

  • Các nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất
  • Các công ty thương mại và công ty vận chuyển trong nước
  • Các công ty chuyên kinh doanh vận chuyển, vận tải:

    - Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của nhà chuyên chở và/ hoặc quyền lợi của chủ hàng

    - Các trách nhiệm gia tăng và các điều khoản mở rộng hàng hóa lưu kho

 

Xem thêm chi tiết về Bảo Hiểm Hàng Hải tại đây

Hợp đồng chuyến Hợp đồng năm
Dang Ky Ngay! Dang Ky Ngay!

 

Thông tin quan trọng

Dịch vụ Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển do Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, địa chỉ số 35 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp (Bảo Hiểm Bảo Việt). Dịch vụ này không phải là nghĩa vụ hoặc bảo đảm của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung. Các thuật ngữ, trường hợp loại trừ và điều kiện cụ thể áp dụng cho dịch vụ bảo hiểm này được mô tả trong Hợp Ðồng Bảo Hiểm. Hợp Ðồng Bảo Hiểm sẽ được cung cấp khi Ðơn Mua Bảo Hiểm đuợc chấp thuận. Một bản sao của Hợp Ðồng Bảo Hiểm được lưu giữ tại Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt cho mục đích kiểm tra. Các cá nhân quan tâm đến dịch vụ này nên cân nhắc tính phù hợp của dịch vụ trước khi cam kết mua bảo hiểm.

Các đại lý hoặc nhà phân phối bảo hiểm được ủy quyền bởi Bảo Hiểm Bảo Việt, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (gọi chung là "Ðại Lý Bảo Hiểm") đều không phải là nhà cung cấp hoặc môi giới bảo hiểm cho khách hàng. Theo quy định luật pháp hiện hành, các Ðại Lý Bảo Hiểm sẽ không đảm bảo hoặc đại diện cho sự chính xác, đúng đắn và tính tin cậy cho nội dung trang web này. Trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm và không giới hạn trường hợp do sơ suất, Ðại Lý Bảo Hiểm hay một bên bất kỳ có liên quan đến việc sáng tạo, biên tập và giới thiệu trang web đều không chịu trách nhiệm với khách hàng về việc bồi thường cho những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô tình, hay hệ quả của việc sử dụng hoặc trách nhiệm phải sử dụng những thông tin trong trang web này, ngay cả trong trường hợp các Ðại Lý Bảo Hiểm đã đuợc tư vấn về những khả năng gây ra thiệt hại.

Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).