Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

Nhờ Thu Chứng Từ

Nhờ thu chứng từ

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phương thức thanh toán này?

  • Một phương thức thanh toán quốc tế tiết kiệm và an toàn.
  • Giúp doanh nghiệp được phép nhận hàng trước khi thanh toán.
  • Không cần hạn mức tín dụng trong trường hợp không sử dụng giải pháp tài trợ thương mại.

 

Các lợi ích khác

  • Một phương thức đơn giản hơn phương thức Tín dụng thư.
  • Giảm thiểu rủi ro thanh toán cho nhà cung cấp với chi phí tối thiểu cho doanh nghiệp.
  • Cho phép doanh nghiệp tiếp cận hàng hóa ngay lập tức.
  • Nhà cung cấp sẽ được thanh toán ngay khi tài khoản của doanh nghiệp được khi nợ.

 

Phương thức nhờ thu chứng từ hoạt động như thế nào?

Sau khi hàng được gửi đi, nhà cung cấp sẽ trình các chứng từ cần thiết cùng với chỉ thị nhờ thu tới ngân hàng của họ, tiếp theo đó bộ chứng từ này sẽ được chuyển tới ngân hàng của doanh nghiệp để được thanh toán. Với phương thức Nhờ thu trả ngay (D/P), doanh nghiệp cần thanh toán toàn bộ giá trị để được nhận bộ chứng từ nhập khẩu. Với phương thức Nhờ thu trả chậm (D/A), doanh nghiệp cam kết thanh toán để được nhận bộ chứng từ.

 

Các thông tin và dịch vụ hữu ích khác

 

Lưu ý: Thông tin cung cấp trên chỉ để tham khảo mà không ràng buộc về mặt pháp lý đối với bất kỳ bên nào và không được xem là bản tư vấn về pháp lý, tài chính hay chuyên môn. Các giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng sẽ phụ thuộc vào việc cung cấp tín dụng của ngân hàng. Những hạn chế khác, bao gồm các quy định cụ thể của nhà nước, cũng có thể được áp dụng. Tỷ giá hối đoái có thể được sử dụng trong một số giao dịch thanh toán quốc tế nhất định.