Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

Ngoại hối

Ngoai hoi

Giao dịch hối đoái giao ngay của Ngân hàng HSBC*

Khi tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế, các Doanh nghiệp cần phải thực hiện thanh toán hoặc nhận thanh toán bằng ngoại tệ. Hợp đồng giao ngay của Ngân hàng HSBC cho phép Doanh nghiệp mua hay bán ngoại tệ vào ngày Doanh nghiệp chọn để thực hiện giao dịch tài chính. Doanh nghiệp thông báo cho Ngân hàng HSBC số tiền giao dịch, hai loại tiền tệ có liên quan và loại tiền tệ nào Doanh nghiệp muốn mua hay bán.
Vị trí hàng đầu trên thị trường ngoại hối được minh chứng qua giải thưởng "Ngân hàng cung cấp dịch vụ Ngoại hối tốt nhất Việt Nam" được bình chọn bởi tạp chí Asia Money trong các năm 2006, 2007 và 2009.

 

Lợi ích của Giao dịch hối đoái giao ngay HSBC

  • Không giới hạn giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hợp đồng
  • Thời gian xử lý giao dịch hối đoái nhanh (thanh toán được thực hiện trong vòng hai ngày làm việc)
  • Chứng từ thủ tục đơn giản
  • Áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ nào

Giao dịch hối đoái kỳ hạn

Hợp đồng giao dịch hối đoái kỳ hạn có tính chất ràng buộc hai bên để mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định với tỷ giá đã được thỏa thuận trước và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai. Đây là phương thức đơn giản nhất giúp khách hàng phòng tránh những rủi ro trong giao dịch. Khách hàng thông báo cho HSBC số tiền, hai loại tiền tệ có liên quan, ngày đáo hạn hợp đồng và ý định muốn bán hay mua lượng ngoại tệ của khách hàng.

 

Lợi ích

  • Tỷ giá giao dịch xác định cho các giao dịch trong tương lai.
  • Công cụ dự báo hoàn hảo cho việc kiểm soát dòng tiền và hoạch định ngân sách.