Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhậpCác Sản Phẩm Phái Sinh

Giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (CCS)

CCS là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên trong đó các bên tham gia cam kết thanh toán cho nhau số tiền gốc và lãi của hai loại tiền tệ khác nhau theo tỷ giá được thỏa thuận vào lúc ký kết hợp đồng, trong một khoảng thời gian nhất định. CCS giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vay vốn ở cả thị trường trong nước và ngoài nước. Đây là một giải pháp đơn giản và hiệu quả cho nhu cầu phòng chống rủi ro ngoại tệ và lãi suất trong dài hạn.

 

Đặc điểm chính

  • Luôn luôn có trao đổi khoản tiền gốc vào cuối kỳ
  • Dùng tỉ giá giao ngay tại thời điểm ký hợp đồng để xác định số tiền gốc đối ứng
  • Lãi suất được xác định tại thời điểm ký hợp đồng
  • Yêu cầu phải có hạn mức tín dụng
  • Doanh nghiệp được loại bỏ hoàn toàn rủi ro tỷ giá của khoản tiền vốn gốc và lãi