Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhậpCác Sản Phẩm Phái Sinh

Hoán đổi tiền tệ

HSBC cung cấp các dịch vụ hoán đổi tiền tệ như sau (bao gồm cả VND):

 • Kỳ hạn thông thường lên đến 5 năm. Kỳ hạn dài hơn tùy thuộc vào sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Thực hiện việc trao đổi vốn gốc vào ngày đáo hạn.
 • Tỉ giá giao ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch quyết định tổng số vốn gốc.
 • Việc thanh toán lãi được xác định ngay từ đầu.
 • Hạn mức tín dụng lớn.
 • Khách hàng được bảo vệ chống lại các rủi ro về tỉ giá hối đoái cho cả phần vốn gốc lẫn phần lãi.
 • Khách hàng nhận được vốn với số lượng cần thiết, loại tiền tệ và kỳ hạn mong muốn.

 

Lợi ích

 • Rẻ hơn so với thị trường tiền mặt (ví dụ như phát hành trực tiếp trái phiếu ngoại tệ)
 • Có thể quyết định đổi tiền đầu tư ngay từ đầu nếu mong muốn.
 • Hồ sơ giao dịch đơn giản hơn so với thị trường tiền mặt (ví dụ như phát hành trái phiếu hay thu xếp vay tiền).
 • Tùy biến và có thể đảo ngược bất cứ lúc nào.
 • Nằm ngoài bảng cân đối kế toán.