Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán của HSBC

Bộ phận nghiệp vụ chứng khoán của HSBC

Dịch vụ chứng khoán HSBC hoạt động tại 39 thị trường ở Châu Á – Thái Bình Dương, Trung Đông, Nam Âu và Mỹ La Tinh, cung cấp dịch vụ chứng khoán hàng đầu thế giới cho các ngân hàng lưu ký toàn cầu, các công ty quản lý quỹ và các công ty chứng khoán trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm 31/03/2012, tổng giá trị tài sản lưu ký toàn cầu của HSBC đạt 3.100 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị tài sản quản lý đạt 1.100 tỷ đô la Mỹ.

Tại Việt Nam, HSBC là Ngân hàng đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cấp phép hoạt động Lưu ký Chứng khoán vào năm 2000. Với 12 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Bộ phận Nghiệp vụ chứng khoán của chúng tôi cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán cho các ngân hàng lưu ký toàn cầu, các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư và các tổ chức đầu tư nước ngoài với hơn 50% thị phần. Chúng tôi bắt đầu phát triển mảng dịch vụ quản trị quỹ tại Việt Nam vào năm 2006 nhằm phục vụ các quỹ công chúng và quỹ thành viên trong nước và đã nắm giữ vị trí hàng đầu trên thị trường với khoảng 65% thị phần. Với tổng giá trị tài sản quản lý và lưu ký vượt trội và tiêu chuẩn phục vụ khách hàng linh hoạt, chúng tôi hiện là nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam.

 

Các giải thưởng:

  • Ngân hàng Lưu ký tốt nhất tại Việt Nam 2006, 2009, 2012 do Asset Triple A bình chọn.
  • Ngân hàng Lưu ký trong nước tốt nhất tại Việt Nam 2012 do Asset Triple A bình chọn.
  • Ngân hàng Lưu ký tốt nhất tại Việt Nam trong năm năm liên tiếp 2008-2012 do Global Finance bình chọn.
  • Ngân hàng giữ vị trí số 1 trong danh mục các Khách hàng hàng đầu theo Khảo sát hằng năm các Ngân hàng Đại lý trên các thị trường mới nổi của tạp chí Global Custodian, năm 2011.
  • Ngân hàng hàng đầu trong danh mục các Khách hàng nước ngoài/ không liên kết theo Khảo sát hằng năm các Ngân hàng Đại lý trên các thị trường mới nổi của tạp chí Global Custodian, năm 2011.
  • Ngân hàng giữ vị trí số 1 trong danh mục Khách hàng trong nước theo Khảo sát hằng năm các Ngân hàng Đại lý trên các thị trường mới nổi của tạp chí Global Custodian, năm 2011.
  • Ngân hàng lưu ký tốt nhất khu vực Đông Nam Á (cùng với HSBC tại Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia) do Asian Investor 2011 bình chọn.
  • Bằng khen của Bộ Tài Chính ghi nhận sự đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010.