Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

Các Sản Phẩm Thanh Toán Quốc Tế Truyền Thống

Dịch vụ nhập khẩu

Tín dụng thư

Tín Dụng Thư là cam kết thanh toán của HSBC, đại diện cho nhà nhập khẩu, sẽ thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những qui định của Tín Dụng Thư. Tín Dụng Thư đảm bảo người mua chỉ thanh toán khi các chứng từ giao hàng được xuất trình phù hợp với yêu cầu của Tín Dụng Thư.

 

Tài trợ nhập khẩu

Dù doanh nghiệp sử dụng hình thức Tín Dụng Chứng Từ hay Nhờ Thu để thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp vẫn cần sự hỗ trợ tài chính từ HSBC để thực hiện cam kết thanh toán của mình.

 

Bảo lãnh nhận hàng

HSBC cung cấp dịch vụ Bảo Lãnh Nhận Hàng dựa trên hạn mức tín dụng cung cấp cho doanh nghiệp. Nhà nhập khẩu có thể nhận hàng ngay khi hàng cập cảng trước khi nhận các chứng từ gửi hàng (Vận đơn đường biển, Vận đơn hàng không).

Dịch vụ xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu

HSBC có thể cung cấp 2 loại hình Nhờ Thu, mỗi hình thức đều đem lại sự an tâm và giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp:

Nhờ Thu trả ngay (D/P) - Chứng từ nhận hàng sẽ được ngân hàng giao cho nhà nhập khẩu khi nhà nhập khẩu đã thực hiện thanh toán.

Nhờ Thu trả chậm (D/A) - Chứng từ nhận hàng sẽ được ngân hàng giao cho nhà nhập khẩu khi nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán.

 

Tín dụng thư

HSBC có thể cung cấp các dịch vụ đa dạng về phương thức thanh toán Tín Dụng Chứng Từ sau:

Xác nhận tín dụng thư: Với thư tín dụng xác nhận bởi HSBC, doanh nghiệp hoàn toàn an tâm về những cam kết thanh toán từ Ngân Hàng Phát Hành Tín Dụng Thư và HSBC. Điều này giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng và các rủi ro khác phát sinh tại quốc gia người nhập khẩu.

Thông báo tín dụng thư: HSBC có thể kiểm tra tính chân thực của Tín Dụng Thư được mở cho doanh nghiệp hưởng, giúp doanh nghiệp tổ chức giao hàng nhanh chóng khi ngân hàng thông báo trước nội dung Tín Dụng Thư cho doanh nghiệp bằng điện thoại hay fax. Doanh nghiệp cũng có thể đăng ký dịch vụ thông báo điện tử của HSBC để nhận các bản sao điện tử của tất cả các Tín Dụng Thư gửi qua hệ thống SWIFT và các thông báo khác. Các dịch vụ này giúp nâng cao hiệu quả và tốc độ liên lạc.

Dịch vụ Lưu Trữ Tín Dụng Thư: HSBC cũng có thể cung cấp miễn phí dịch vụ lưu trữ Tín Dụng Thư tất cả khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo điện tử. Các Tín Dụng Thư gốc được bảo đảm cất giữ an toàn tại bất kỳ chi nhánh nào của HSBC tùy theo lựa chọn của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm không gian lưu trữ và đem đến sự an tâm cho doanh nghiệp.

 

Tài trợ xuất khẩu

Các dịch vụ tài trợ xuất khẩu đa dạng của HSBC giúp bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp:

Tài trợ trước khi giao hàng - HSBC cung cấp các khoản vay nhằm hỗ trợ bổ sung nguồn tiền mặt trong khi doanh nghiệp hoàn tất các hợp đồng giao hàng.

Tài trợ sau khi giao hàng - HSBC có thể chiết khấu các chứng từ sạch và trả cho doanh nghiệp giá trị đã được chiết khấu của hóa đơn giao hàng.

 

Bao thanh toán (Chiết khấu hóa đơn)

Dịch vụ bao thanh toán xuất khẩu HSBC là sản phẩm tài chính trọn gói gồm mua lại các khoản phải thu, bảo toàn tín dụng, quản lý sổ cái bán hàng và nhờ thu.

Tài trợ - Huy động vốn từ các khoản phải thu bằng cách chuyển vốn bị ứ đọng từ các khoản phải thu thành tiền mặt, với tỷ lệ phần trăm mua lại của giá trị hóa đơn được thỏa thuận.

Bảo toàn tín dụng - Giảm thiểu rủi ro cho người mua. HSBC có thể bảo hiểm từ 90% đến 100% giá trị hóa đơn bán hàng khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng tới các quốc gia khác nhau.

Quản lý khoản phải thu - Ký hợp đồng thuê ngoài với HSBC để chúng tôi quản lý sổ cái và nhờ thu thay cho doanh nghiệp. HSBC sẽ hỗ trợ những kiến thức quản lý thiết yếu để doanh nghiệp quản lý công việc kinh doanh hiệu quả.