Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhậpSo sánh các loại tài khoản

So sánh các loại tài khoản

Hãy chọn loại Tài Khoản và Tiền Gửi
phù hợp nhất với Quý khách
 
Tài Khoản An Lợi


Savings Account

Tài Khoản Vãng Lai


Current Account

Tiền Gửi Có Kỳ Hạn


Time Deposit

Tài Khoản
Tiền Gửi Trực Tuyến

Online Saving Account

Mục đích Cung cấp tất cả các tiện ích cơ bản của ngân hàng bao gồm các loại giao dịch tại quầy và lãi suất cho tiền gửi Cung cấp tất cả các tiện ích cơ bản của ngân hàng bao gồm giao dịch tại quầy và dịch vụ thấu chi Chi trả lãi suất cố định theo thời gian thực gửi với nhiều kỳ hạn và thời điểm nhận lãi linh hoạt Chi trả lãi suất không kỳ hạn cao cùng với tất cả các tiện ích giao dịch trực tuyến
Tiết kiệm
Tiền tệ
VND
Ngoại tệ
 
 

USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD, và HKD
 
 

USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD, và HKD
 
 

USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD, và HKD
 
 

-
Dịch vụ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
Lãi suất Lãi suất không kỳ hạn - Lãi suất hấp dẫn cho từng kỳ hạn gửi tiền Lãi suất không kỳ hạn
Cách tính lãi suất Mỗi ngày - Mỗi ngày Mỗi ngày
Phương thức trả lãi Nửa Năm - Mỗi tháng hoặc cuối kỳ Mỗi tháng
Kỳ hạn gửi tối thiểu - - 1 tuần -
Số dư tối thiểu 3.000.000 VND hoặc bằng ngoại tệ tương đương 3.000.000 VND hoặc bằng ngoại tệ tương đương 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ 1 VND
Phí hàng tháng Phí dịch vụ 200.000 VND nếu số dư trung bình tối thiểu trong tài khoản hàng tháng thấp hơn 3.000.000 VND hoặc bằng ngoại tệ tương đương. Phí dịch vụ 200.000 VND nếu số dư trung bình tối thiểu trong tài khoản hàng tháng thấp hơn 3.000.000 VND hoặc bằng ngoại tệ tương đương. - -
 
Let's talk
Apply now
Let's talk
Apply now
Let's talk
Apply now
Let's talk
Apply now