Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhậpSo sánh các loại tài khoản

So sánh các loại tài khoản

Hãy chọn loại Tài Khoản và Tiền Gửi
phù hợp nhất với Quý khách
 
Tài Khoản An Lợi


Savings Account

Tài Khoản Vãng Lai


Current Account

Tài Khoản
Tiền Gửi Trực Tuyến

Online Saving Account

Tiền Gửi Có Kỳ Hạn


Time Deposit

Mục đích Cung cấp tất cả các tiện ích cơ bản của ngân hàng bao gồm các loại giao dịch tại quầy và lãi suất cho tiền gửi Cung cấp tất cả các tiện ích cơ bản của ngân hàng bao gồm các loại giao dịch tại quầy, lãi suất cho tiền gửi và dịch vụ thấu chi Chi trả lãi suất không kỳ hạn cao cùng với tất cả các tiện ích giao dịch trực tuyến Chi trả lãi suất cố định theo thời gian thực gửi với nhiều kỳ hạn và thời điểm nhận lãi linh hoạt
Tiết kiệm
Tiền tệ
VND
Ngoại tệ
 
 

USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD, và HKD
 
 

USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD, và HKD
 
 

-
 
 

USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD, và HKD
Dịch vụ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
 
 
 
 
 
 
Lãi suất Lãi suất không kỳ hạn Lãi suất không kì hạn Hưởng lãi suất không kỳ hạn cao Lãi suất hấp dẫn
Cách tính lãi suất Mỗi ngày - Mỗi ngày Mỗi ngày
Phương thức trả lãi Nửa Năm Nửa Năm Mỗi tháng Mỗi tháng hoặc cuối kỳ
Kỳ hạn gửi tối thiểu - - - 1 tuần
Số dư tối thiểu duy trì trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở 300.000VND/tài khoản 300.000VND/tài khoản - -
Số dư trung bình hàng tháng 3.000.000 VND hoặc bằng ngoại tệ tương đương 3.000.000 VND hoặc bằng ngoại tệ tương đương Không yêu cầu 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ
Phí hàng tháng Phí dịch vụ 200.000VND/tháng/tài khoản nếu số dư trung bình hàng tháng thấp hơn quy định Phí dịch vụ 200.000VND/tháng/tài khoản nếu số dư trung bình hàng tháng thấp hơn quy định - -
 
Let's talk
Let's talk
Let's talk
Apply now
Let's talk