KÊNH THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Hiện tại, khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt Nhân Thọ qua Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) ("HSBC") được phục vụ các kênh thanh toán như sau:

A. Thanh toán phí Bảo hiểm Ước tính thông qua nộp tiền vào hoặc chuyển khoản đến tài khoản của Bảo Việt Nhân Thọ:

Tên Tài Khoản Bên Nhận:

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Số tài khoản:

002-338366-947

tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) chi nhánh Hà Nội

Nội dung:

“Mã Nhân Viên”-"Tên sản phẩm"-"Số Giấy thu phí bảo hiểm ước tính"-"Tên khách hàng"
(v/d: 43555688-UVL-12345-NguyenVanA)

B. Thanh toán phí Bảo hiểm Định kỳ khi Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của Quý khách có hiệu lực

1. Với những khách hàng đã có tài khoản tại HSBC (áp dụng với Tài khoản Vãng lai và An Lợi)

- Cài đặt Chuyển phí tự động: Quý khách sẽ được miễn phí cài đặt lệnh chuyển tiền tự động.

Sau khi Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của Quý khách có hiệu lực, nhân viên của HSBC sẽ hướng dẫn Quý khách điền vào Đơn cài đặt lệnh chuyển tiền tự động theo định kỳ đóng phí mà Quý khách lựa chọn.

Nội dung:

  • Sản phẩm An Gia Tài Lộc và Sinh Mạng có thời hạn:

    “Số Hợp Đồng”-“PDK”-“Tên khách hàng”
    Ví dụ: 03700100061544-PDK-NguyenVanAn
  • Sản phẩm An Phát Trọn Đời và An Phát Bảo Gia:

    “Số hợp đồng”-“PDK”-“Số phí định kỳ”-"PDT"- "Số phí đóng thêm"-"Họ và Tên"
    Ví dụ:
    567812345-PDK-7000000-PDT-5000000-NguyenVanA (nếu HĐ có Phí đóng thêm)
    567812345-PDK-7000000-NguyenVanA (nếu HĐ không có Phí đóng thêm)
  • Sản phảm An Tâm Bảo Tín Plus:

    “PIL”-“Tên khách hàng”-“Số CMND”
    Ví dụ: PIL-NguyenVanA-014251516

- Chuyển phí qua dịch vụ InternetBanking của HSBC:

Quý khách vui lòng chuyển phí với diễn giải dưới đây:

  • Sản phẩm An Gia Tài Lộc và Sinh Mạng có thời hạn:

    “Số Hợp Đồng”-“PDK”-“Tên khách hàng”
    (Ví dụ: 03700100061544-PDK-NguyenVanAn)
  • Sản phẩm An Phát Trọn Đời và An Phát Bảo Gia:

    Chuyển khoản riêng Phí định kỳ và Phí đóng thêm với diễn giải:
    a. Phí Định Kỳ: "Số hợp đồng"-"PDK"-"Họ và tên” ví dụ: 567812345-PDK-NguyenVanA
    b. Phí Top Up: "Số hợp đồng"-"PDT"-"Họ và tên" ví dụ: 567812345-PDT-NguyenVanA
    (Trường hợp tên khách hàng dài có thể viết “Họ” “Tên” – không viết tắt. Ví dụ NguyenA)

2. Với những khách hàng đã có thẻ tín dụng tại HSBC (áp dụng cho những hợp đồng mở qua HSBC tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng):

Quý khách vui lòng đăng ký tiện ích “Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Qua Thẻ Tín Dụng HSBC”.

  • Hoàn tất mẫu đơn đăng ký và nộp tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của ngân hàng HSBC
  • Số tiền trên hóa đơn của quý khách sẽ được cập nhật vào tài khoản thẻ tín dụng ngay sau khi đăng ký thành công

3. Với những khách hàng có tài khoản ngân hàng khác:

Quý khách có thể đăng ký dịch vụ chuyển tiền tự động tại ngân hàng mở tài khoản để thực hiện thanh toán phí bảo hiểm. Trong trường hợp Quý khách không muốn thanh toán phí bảo hiểm bằng dịch vụ thanh toán tự động của ngân hàng mở tài khoản, Quý khách vui lòng chuyển khoản về tài khoản của Bảo Việt Nhân Thọ với thông tin tài khoản như phần (A) và Diễn giải như trong Phần (B), Mục (1) – Chuyển Phí tự động.

4. Với những khách hàng không có tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào:

Quý khách vui lòng nộp tiền vào tài khoản của Bảo Việt Nhân Thọ tại HSBC với thông tin tài khoản và cú pháp thanh toán như trên.

Lưu ý: Trường hợp Quý khách muốn đóng phí trước cho các kỳ phí tiếp theo, Quý khách vui lòng ghi theo cú pháp thanh toán sau:

Số Hợp Đồng”-“PDK”-“Tên khách hàng”-“Các kỳ phí”
(v/d: 03700100012458-PDK-NguyenVanA-Thang2-3-4)

Quý khách lưu ý:

Nhằm để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm và kế hoạch tài chính mong đợi có thể đạt được như dự định, Quý khách nên sử dụng dịch vụ chuyển tiền tự động để có thể thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn và đầy đủ theo điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi xin lưu ý khi Quý khách thực hiện phương thức chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng hoặc nộp phí trực tiếp cho nhân viên tư vấn bảo hiểm, Quý khách nên lưu giữ các biên nhận hoặc biên lai thu phí gốc đã được ký và điền đầy đủ thông tin để chứng minh việc đóng phí.