KÊNH THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Hiện tại, khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt Nhân Thọ qua Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) ("HSBC") được phục vụ các kênh thanh toán như sau:

A. Thanh toán phí Bảo hiểm Ước tính Quý khách có hai kênh thanh toán sau

1. Nộp phí bảo hiểm ước tính thông qua chuyển khoản đến tài khoản của Bảo Việt Nhân Thọ:

1.1. Các sản phẩm Nhân thọ khác An Tâm Bảo Tín Plus:

- Đối với các khách hàng tại Chi nhánh/PGD HSBC tại Hà Nội và Sài Gòn:

Tên Tài Khoản Bên Nhận:

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Số tài khoản:

002-338366-947

tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) chi nhánh Hà Nội

Nội dung:

"Tên khách hàng"-"Tên sản phẩm"-"Số Giấy thu phí bảo hiểm ước tính"
(v/d: NguyenVanA-APTĐ-12345)

- Đối với các khách hàng tại các Chi nhánh/PGD khác:

Thông tin tài khoản:

STT Chi nhánh/PGD Tên Tài khoản Số tài khoản
1. HSBC Cần Thơ TCT BVNT-CT BVNT CAN THO 002-338366-902
2. HSBC Đà Nẵng TCT BVNT-CT BVNT DA NANG 002-338366-904
3. HSBC Đồng Nai TCT BVNT-CT BVNT DONG NAI 002-338366-907

Nội dung thanh toán:

“Tên khách hàng”-“Tên sản phẩm”-“Số Giấy thu phí bảo hiểm ước tính”
(v/d: NguyenVanA-APTĐ-12345)

1.2. Sản phẩm An Tâm Bảo Tín Plus:

Tên Tài Khoản Bên Nhận:

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Số tài khoản:

002-338366-947

tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) chi nhánh Hà Nội

Nội dung:

“PIL”-“Tên khách hàng”-“Số CMND”-“PDT”
(v/d: PIL-NguyenVanA-014251516-PDT)

2. Nộp phí bảo hiểm ước tính trực tiếp cho đại lý bảo hiểm

B. Thanh toán phí Bảo hiểm Định kỳ khi Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của Quý khách có hiệu lực

1. Với những khách hàng đã có tài khoản tại HSBC (áp dụng với Tài khoản Vãng lai và An Lợi)

- Cài đặt Chuyển phí tự động: Quý khách sẽ được miễn phí cài đặt lệnh chuyển tiền tự động.

Sau khi Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của Quý khách có hiệu lực, nhân viên của HSBC sẽ hướng dẫn Quý khách điền vào Đơn cài đặt lệnh chuyển tiền tự động theo định kỳ đóng phí mà Quý khách lựa chọn.

Nội dung:

 • Sản phẩm An Gia Tài Lộc và Sinh Mạng có thời hạn:

  “Số Hợp Đồng”-“PDK”-“Tên khách hàng”
  Ví dụ: 03700100061544-PDK-NguyenVanAn
 • Sản phẩm An Phát Trọn Đời và An Phát Bảo Gia:

  “Số hợp đồng”-“PDK”-“Số phí định kỳ”-"PDT"- "Số phí đóng thêm"-"Họ và Tên"
  Ví dụ:
  567812345-PDK-7000000-PDT-5000000-NguyenVanA (nếu HĐ có Phí đóng thêm)
  567812345-PDK-7000000-NguyenVanA (nếu HĐ không có Phí đóng thêm)
 • Sản phảm An Tâm Bảo Tín Plus:

  “PIL”-“Tên khách hàng”-“Số CMND”
  Ví dụ: PIL-NguyenVanA-014251516

- Chuyển phí qua dịch vụ InternetBanking của HSBC:

Quý khách vui lòng chuyển phí với diễn giải dưới đây:

 • Sản phẩm An Gia Tài Lộc và Sinh Mạng có thời hạn:

  “Số Hợp Đồng”-“PDK”-“Tên khách hàng”
  (Ví dụ: 03700100061544-PDK-NguyenVanAn)
 • Sản phẩm An Phát Trọn Đời và An Phát Bảo Gia:

  Chuyển khoản riêng Phí định kỳ và Phí đóng thêm với diễn giải:
  a. Phí Định Kỳ: "Số hợp đồng"-"PDK"-"Họ và tên” ví dụ: 567812345-PDK-NguyenVanA
  b. Phí Top Up: "Số hợp đồng"-"PDT"-"Họ và tên" ví dụ: 567812345-PDT-NguyenVanA
  (Trường hợp tên khách hàng dài có thể viết “Họ” “Tên” – không viết tắt. Ví dụ NguyenA)
 • Sản phảm An Tâm Bảo Tín Plus:

  “PIL”-“Tên khách hàng”-“Số CMND”
  Ví dụ: PIL-NguyenVanA-014251516)

2. Với những khách hàng có tài khoản ngân hàng khác:

Quý khách có thể đăng ký dịch vụ chuyển tiền tự động tại ngân hàng mở tài khoản để thực hiện thanh toán phí bảo hiểm. Trong trường hợp Quý khách không muốn thanh toán phí bảo hiểm bằng dịch vụ thanh toán tự động của ngân hàng mở tài khoản, Quý khách vui lòng chuyển khoản về tài khoản của Bảo Việt Nhân Thọ với thông tin tài khoản như phần (A),Mục 1 và Diễn giải như trong Phần (B), Mục (1) – Chuyển Phí tự động.

3. Với những khách hàng không có tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào:

Quý khách vui lòng nộp tiền vào tài khoản của Bảo Việt Nhân Thọ tại HSBC với thông tin tài khoản và cú pháp thanh toán như trên.

Lưu ý: Trường hợp Quý khách muốn đóng phí trước cho các kỳ phí tiếp theo (sản phẩm khác An Tâm Bảo Tín Plus), Quý khách vui lòng ghi theo cú pháp thanh toán sau:

Số Hợp Đồng”-“PDK”-“Tên khách hàng”-“Các kỳ phí”
(v/d: 03700100012458-PDK-NguyenVanA-Thang2-3-4)

Quý khách lưu ý:

Nhằm để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm và kế hoạch tài chính mong đợi có thể đạt được như dự định, Quý khách nên sử dụng dịch vụ chuyển tiền tự động để có thể thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn và đầy đủ theo điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi xin lưu ý khi Quý khách thực hiện phương thức chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng hoặc nộp phí trực tiếp cho nhân viên tư vấn bảo hiểm, Quý khách nên lưu giữ các biên nhận hoặc biên lai thu phí gốc đã được ký và điền đầy đủ thông tin để chứng minh việc đóng phí.