Quý khách đang ở:

Quý Khách chưa đăng nhập.  Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Biểu tượng: Chưa đăng nhập

So Sánh Thẻ Tín Dụng HSBCHãy chọn loại thẻ tín dụng phù hợp nhất với bạn.

  Thẻ Tín Dụng
Premier MasterCard®
Thẻ Tín Dụng HSBC Premier MasterCard
Đăng ký
Thẻ Tín Dụng
Visa Bạch Kim
Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim
Tư vấn
Thẻ Tín Dụng
Visa Vàng
Thẻ Tín Dụng Visa Vàng
Tư vấn
Thẻ Tín Dụng
Visa Chuẩn
Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn
Tư vấn
Lợi ích
Hạn mức tín dụng (VND) 200 triệu - 1 tỷ 54 triệu - 1 tỷ 36 triệu - 300 triệu 12 triệu - 60 triệu
Ứng tiền mặt khẩn cấp toàn cầu Có Có    
Thay thẻ khẩn cấp toàn cầu Không tính phí Không tính phí Có tính phí
Tìm hiểu thêm
Có      
Tìm hiểu thêm
  Có    
Dịch vụ Concierge Có Có    
Tìm hiểu thêm
Có Có    
Tìm hiểu thêm
  Có    
Tìm hiểu thêm
Miễn phí thường niên Giảm phí thường niên
Dịch Vụ Thanh Toán Trực Tuyến An Toàn Miễn Phí Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
Có

Giảm lên đến 10% khi quy đổi Điểm thưởng (ngoại trừ danh mục Từ Thiện)
Có

Giảm lên đến 10% khi quy đổi Điểm thưởng (ngoại trừ danh mục Từ Thiện)
Có
Có
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
25 điểm = 1 dặm 25 điểm = 1 dặm 45 điểm = 1 dặm 45 điểm = 1 dặm
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Lãi suất (cho một tháng) 2,16% 2,31% 2,33% 2,6%
Thời gian ưu đãi không tính lãi suất Lên đến 55 ngày Lên đến 55 ngày Lên đến 45 ngày Lên đến 45 ngày
Phí quản lý áp dụng cho các giao dịch nước ngoài 2,75% 3,0% 3,25% 3,49%
Tìm hiểu thêm
Có Có Có Có
Yêu cầu
Điều kiện đăng ký Dành riêng cho khách hàng HSBC Premier Thu nhập từ
18 triệu VND/tháng
Thu nhập từ
12 triệu VND/tháng
Thu nhập từ
6 triệu VND/tháng
Phí thường niên (VND)
Năm đầu tiên
Thẻ chính
Thẻ phụ

Miễn phí
Miễn phí

Miễn phí
Miễn phí

350.000
250.000

350.000
250.000
Phí thường niên (VND)
Kể từ năm thứ 2
Thẻ chính
Thẻ phụ

Miễn phí
Miễn phí

1.200.000
600.000

600.000
400.000

350.000
250.000
  Tư vấn Tư vấn Tư vấn Tư vấn