Nội dung chính hàng đầu

EBS Bảo hiểm

Lập kế hoạch tương lai cho bản thân và gia đình Quý khách với bảo hiểm an toàn cá nhân thuộc Chương trình Ưu đãi cho Nhân viên Doanh nghiệp (EBS) của HSBC

Bảo hiểm An toàn Cá nhân HSBC

Tận hưởng cảm giác an tâm tuyệt đối đồng thời chăm sóc chu đáo cho bản thân và gia đình.

Quyền lợi

  • Bảo hiểm thương tật và tử vong do tai nạn lên đến 840.000.000 VND

  • Hưởng phí Bảo hiểm ưu đãi khi đăng ký tham gia Bảo hiểm theo nhóm cho Bảo hiểm An toàn Cá nhân

  • Nhận số tiền hỗ trợ lên đến 16.000.000 VND một năm cho chi phí y tế

  • Nhận được khoản trợ cấp 840.000 VND một tuần trong trường hợp mất thu nhập do tai nạn

Ví dụ về phí bảo hiểm ưu đãi

Giảm phí Bảo hiểm An toàn Cá nhân khi đăng ký theo nhóm

Tổng số người
Phí ưu đãi
Nhóm từ 50 người đến 100 người
Giảm 10%
Nhóm từ 101 người đến 200 người
Giảm 15%
Nhóm từ 201 người đến 500 người
Giảm 20%
Nhóm trên 501 người
Giảm 25%

Giảm phí Bảo hiểm An toàn Cá nhân khi đăng ký theo nhóm

Tổng số người
Nhóm từ 50 người đến 100 người
Phí ưu đãi
Giảm 10%
Tổng số người
Nhóm từ 101 người đến 200 người
Phí ưu đãi
Giảm 15%
Tổng số người
Nhóm từ 201 người đến 500 người
Phí ưu đãi
Giảm 20%
Tổng số người
Nhóm trên 501 người
Phí ưu đãi
Giảm 25%

Điều kiện đăng ký

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài từ 18 đến 65 tuổi hiện đang cư trú hoặc làm việc tại Việt Nam.

Phí Bảo hiểm An toàn Cá nhân

Tóm tắt quyền lợi Bảo hiểm An toàn Cá nhân

Quyền lợi bảo hiểm
Nhóm A
Nhóm B
1. Tử vong
504.000.000 VND
840.000.000 VND
2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
504.000.000 VND
840.000.000 VND
3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn
504.000.000 VND
840.000.000 VND
4. Chi phí y tế
Không áp dụng
16.800.000 VND/ năm
5. Trợ cấp tuần
Không áp dụng
840.000 VND/ tuần x 24 tuần
Phí bảo hiểm (thường niên)
588.000 VND/ năm
1.176.000 VND/ năm

Tóm tắt quyền lợi Bảo hiểm An toàn Cá nhân

Quyền lợi bảo hiểm
1. Tử vong
Nhóm A
504.000.000 VND
Nhóm B
840.000.000 VND
Quyền lợi bảo hiểm
2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Nhóm A
504.000.000 VND
Nhóm B
840.000.000 VND
Quyền lợi bảo hiểm
3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn
Nhóm A
504.000.000 VND
Nhóm B
840.000.000 VND
Quyền lợi bảo hiểm
4. Chi phí y tế
Nhóm A
Không áp dụng
Nhóm B
16.800.000 VND/ năm
Quyền lợi bảo hiểm
5. Trợ cấp tuần
Nhóm A
Không áp dụng
Nhóm B
840.000 VND/ tuần x 24 tuần
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm (thường niên)
Nhóm A
588.000 VND/ năm
Nhóm B
1.176.000 VND/ năm

Đăng ký ngay

Vui lòng để lại thông tin của Quý khách cho một trong những nhân viên quản lý sau đây. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất để thảo luận về sản phẩm tài chính mà Quý khách quan tâm

hoặc liên hệ với Trưởng nhóm Phát triển Kinh doanh của chúng tôi

Phía Nam

Email: Ngô Đức Hiền

Di động: 0969 703 979

Số liên lạc trực tiếp: (028) 3544 9239

Phía Bắc

Sản phẩm liên quan

 

Hưởng ưu đãi đặc biệt dành cho Chủ thẻ mới và cùng khám phá cả một thế giới đặc quyền duy nhất chỉ có ở Thẻ tín dụng HSBC dành cho khách hàng thuộc Chương trình Ưu đãi cho Nhân viên Doanh nghiệp (EBS)

 

Dễ dàng quản lý tài chính, rất tiện lợi và nhận lãi suất cao cho khách hàng EBS

 

Lãi suất ưu đãi và tiêu chí cấp thẻ dành riêng cho khách hàng EBS