Chương Trình Rút Tiền Mặt Linh Hoạt

Với chương trình Rút Tiền Mặt Linh Hoạt, bạn sẽ được rút ngay một khoản tiền mặt từ hạn mức Thẻ Tín Dụng HSBC và chuyển đổi số tiền này thành khoản trả góp với mức lãi suất ưu đãi. Khoản rút tiền mặt yêu cầu sẽ được chuyển vào tài khoản An Lợi/Vãng Lai của bạn tại HSBC hoặc tài khoản giao dịch của bạn tại ngân hàng khác theo yêu cầu để bạn dễ dàng sử dụng.

Lợi ích của Chương trình Rút Tiền Mặt Linh Hoạt

  • Không phí chuyển đổi
  • Lãi suất ưu đãi
  • Kỳ hạn linh hoạt đến 12 tháng
  • Không cần nộp thêm chứng từ

Ví dụ

Khi đăng ký chương trình để rút ngay VND 20.000.000 từ hạn mức Thẻ Tín Dụng HSBC, bạn có thể chọn trả dần trong 06 hoặc 12 tháng với cách tính như sau:
Thời hạn
6 Tháng
12 Tháng
Lãi suất1 0,75% / Tháng
0,75% / Tháng
Số tiền gốc và lãi trả hàng tháng
VND 3.434.000 VND 1.817.000
Khi đăng ký chương trình để rút ngay VND 20.000.000 từ hạn mức Thẻ Tín Dụng HSBC, bạn có thể chọn trả dần trong 06 hoặc 12 tháng với cách tính như sau:
Thời hạn
Lãi suất1
6 Tháng
0,75% / Tháng
12 Tháng
0,75% / Tháng
Thời hạn
Số tiền gốc và lãi trả hàng tháng
6 Tháng
VND 3.434.000
12 Tháng
VND 1.817.000

Lưu ý: Số tiền gốc và lãi trả hàng tháng sẽ được thể hiện trên Sao Kê Thẻ Tín Dụng.

1Mức lãi suất từ 0,5%/tháng  Mức lãi suất/ số tiền lãi tối thiểu có thể sẽ thay đổi theo từng đối tượng khách hàng quy định bởi HSBC từng thời kỳ. Mức lãi suất tính trên số tiền yêu cầu chuyển đổi trả góp ban đầu.

Điều kiện áp dụng

Chương trình chỉ áp dụng cho các Chủ Thẻ Tín Dụng được chọn đáp ứng các tiêu chí của HSBC và nhận được email mời tham gia chương trình với lãi suất cụ thể được thông báo từ HSBC. Điều khoản & Điều kiện áp dụng.

Đăng ký ngay

Đăng ký qua Tổng đài

Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại

Gọi đến Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng của HSBC theo số:

(84 28) 37 247 247 (phía Nam)

(84 24) 62 707 707 (phía Bắc)

Giờ hoạt động: 8h sáng đến 10h tối hằng ngày

 

Sản phẩm liên quan

 

Chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ hiện tại trên Thẻ Tín Dụng HSBC thành khoản trả góp với mức lãi suất/phí ưu đãi.

 

So sánh các loại Thẻ Tín Dụng HSBC