HSBC Bảo Hiểm An Vui Trải Nghiệm

Khi cuộc sống thêm trọn vẹn với ưu đãi bảo hiểm, trải nghiệm ngay.

Quyền lợi

Sản phẩm Bảo hiểm An Vui Trải Nghiệm là giải pháp tài chính mang lại sự bảo vệ cao giúp khách hàng hoàn toàn an tâm để trải nghiệm cuộc sống phong phú này một cách trọn vẹn.

Sản phẩm bổ trợ

Ưu Đãi Cho Người Không Hút Thuôc Lá

Nếu người được bảo hiểm là người không hút thuốc lá, mức phí bảo hiểm của khách hàng sẽ thấp hơn khoảng 10% so với người hút thuốc lá.

Minh Họa Quyền Lợi Sản Phẩm

Ví dụ minh họa phí đóng hàng năm đối với hợp đồng có thời hạn 5 năm cho 4 trường hợp:

 • Nam, 30 tuổi, hút thuốc hoặc không hút thuốc
 • Nữ, 30 tuổi, hút thuốc hoặc không hút thuốc
Ví dụ về quyền lợi bảo hiểm nhân thọ của HSBC; hình ảnh được sử dụng cho trang bảo hiểm nhân thọ HSBC Việt Nam

Đối tượng tham gia bảo hiểm

 • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Tuổi kết thúc hợp đồng: Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng

Thời gian cân nhắc

Khách hàng có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. Công ty sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà khách hàng đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe, nếu có.

Đăng ký ngay hôm nay

Liên hệ với Ngân hàng

hoặc gọi vào Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC 

(84 28) 37 247 247 (miền Nam) 

(84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

Hoạt động hàng ngày: từ 8h sáng đến 10h đêm

Những điều cần lưu ý

Kênh thanh toán

Những điều cần lưu ý

Thông tin quan trọng

Sản phẩm An Vui Trải Nghiệm do Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (“AIA”), địa chỉ lầu 15 Tòa nhà Saigon Centre Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ cũng như là bảo đảm của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được AIA thay đổi theo từng thời điểm và HSBC sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm do AIA ban hành. Các thuật ngữ, trường hợp loại trừ và điều kiện cụ thể áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp Ðồng Bảo Hiểm được ký kết giữa AIA và khách hàng. Hợp Ðồng Bảo Hiểm sẽ được ký kết khi Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm đuợc chấp thuận. Các cá nhân quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm này nên cân nhắc tính phù hợp của sản phẩm trước khi cam kết mua. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Quy tắc bảo hiểm

Một số lưu ý quan trọng:

 • An Vui Trải Nghiệm là sản phẩm không tham gia chia lãi.
 • Sản phẩm này dành cho NĐBH từ 18 tuổi đến 65 tuổi.
 • Nếu người được bảo hiểm là người không hút thuốc lá, mức phí bảo hiểm của khách hàng cũng sẽ thấp hơn so với người hút thuốc lá. Ngoài ra, khi tham gia An Vui Trải Nghiệm, khách hàng có thể chuyển đổi sang một sản phẩm chính khác vào bất kỳ lúc nào mà không yêu cầu thẩm định sức khỏe và tài chính.
 • Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng có trách nhiệm kê khai thông tin đầy đủ, trung thực - đặc biệt là thông tin về sức khỏe và tiền sử bệnh - khi hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, và thông báo cho Công ty những thay đổi liên quan đến BMBH và NĐBH trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Loại trừ bảo hiểm:

Khách hàng sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi bảo hiểm đối với các nguyên nhân dẫn đến tử vong hoặc TTTB&VV sau đây:

 • Do hành vi trục lợi bảo hiểm.
 • Hành vi tự tử của NĐBH trong vòng 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
 • Do các nguyên nhân dẫn đến tử vong hoặc TTTB&VV đã có trước ngày có hiệu lực của hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất.

Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm. 

Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Vui Trải Nghiệm (PDF). Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.