Đặc quyền HSBC Premier

Là chủ thẻ tín dụng HSBC Premier World Mastercard®, Quý Khách được sẽ được trải nghiệm thế giới ưu đãi đẳng cấp.

Tiêu chí tham gia chương trình HSBC Premier

  • Duy trì Tổng Giá Trị Tài Sản tại HSBC từ 1 tỷ VND (hoặc giá trị ngoại tệ tương đương); hoặc
  • Mức lương tối thiểu hằng tháng 100 triệu VND chuyển qua tài khoản HSBC của Quý Khách; hoặc
  • Giữ khoản thế chấp có giá trị ít nhất là 2,5 tỉ đồng Việt Nam, vay nợ ít hơn 60% giá trị tài sản thế chấp và trả lương vào tài khoản HSBC của bạn.