Nội dung chính hàng đầu

So sánh Thẻ Tín Dụng HSBC

So sánh lãi suất, tiện ích và ưu đãi

Giới thiệu

Đặc điểm nổi bật

Phí thường niên

Điều kiện đăng ký mở thẻ

Điều kiện thiết yếu

  Quý khách có thể kiểm tra thông tin đầy đủ của điều kiện đăng ký sau  

Ưu đãi

Điều khoản điều kiện áp dụng

Điểm thưởng

Điều khoản điều kiện áp dụng

Đặc quyền

Tiện ích

Ưu đãi chào mừng

Điều khoản và điều kiện áp dụng

Lãi suất

Phí ứng tiền mặt tại máy ATM (cho mỗi giao dịch)

Phí quản lý áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ

Kế tiếp

Vui lòng đọc kỹ thông tin sản phẩm trước khi điền đơn đăng ký mở thẻ

Notes