Nội dung chính hàng đầu
Cha mẹ và hai con đang nắm tay nhau vui đùa ngoài trời; hình ảnh sử dụng cho trang Tài khoản HBC Việt Nam

Tài khoản

Chọn loại tài khoản thích hợp với bạn

Tài Khoản An Lợi

 • Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

 • Miễn phí phát hành Thẻ Thanh Toán Quốc Tế cho tài khoản chính bằng VND

 • Nhiều loại tiền tệ: VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD và HKD

 • Tiếp cận các Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại,  Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến, mạng lưới ATM và các chi nhánh Ngân hàng HSBC

 • Tiền lãi được tính hàng ngày và được thanh toán 6 tháng một lần

Cung cấp tất cả các tiện ích cơ bản của ngân hàng bao gồm các loại giao dịch tại quầy và lãi suất cho tiền gửi 

Tài khoản Vãng Lai HSBC

 • Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

 • Dịch vụ thấu chi trên tài khoản VND

 • Miễn phí phát hành Thẻ Thanh Toán Quốc Tế cho tài khoản chính bằng VND

 • Loại tiền gửi đa dạng: VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD và HKD

 • Tiếp cận các Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại,  Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến, mạng lưới ATM và các chi nhánh Ngân hàng HSBC

 • Tiền lãi được thanh toán 6 tháng một lần

Cung cấp tất cả các tiện ích cơ bản của ngân hàng bao gồm các loại giao dịch tại quầy, lãi suất cho tiền gửi và dịch vụ thấu chi

Tài Khoản Tiền Gửi Trực Tuyến HSBC

 • Nhận lãi suất không kỳ hạn cao

 • Tiếp cận các Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại và Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến

 • Không yêu cầu phí hàng tháng, số dư tối thiểu hoặc số dư trung bình hàng tháng

 • Gửi tiền và chuyển tiền trực tuyến mọi lúc

 • Tiền lãi được tính trên số dư hàng ngày và thanh toán một lần vào cuối tháng

Thanh toán lãi suất không kỳ hạn cao cùng với tất cả các tiện ích giao dịch trực tuyến

Tiền Gửi Có Kỳ Hạn HSBC

 • Lãi suất hấp dẫn

 • Không phí hàng tháng

 • Loại tiền gửi đa dạng: VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD và HKD

 • Tiếp cận các Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại,  Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến, mạng lưới ATM và các chi nhánh Ngân hàng HSBC

 • Kỳ hạn gửi linh hoạt: từ 1 tuần đến 36 tháng

 • Tiền lãi được tính hàng ngày và thanh toán hàng tháng hoặc cuối kỳ

Lãi suất cố định theo từng kỳ hạn gửi. Nhiều kỳ hạn gửi với thời điểm nhận lãi linh hoạt

Tiền Gửi Tiết Kiệm Đa Kỳ Hạn HSBC

 • Lãi suất tiết kiệm hấp dẫn: Tiền lãi tăng dần qua từng kỳ hạn gửi.

 • Linh hoạt tất toán trước hạn và rút tiền bất kỳ lúc nào và bảo toàn lãi.

 • Kỳ hạn gửi 12 hoặc 24 tháng, và kỳ trả lãi do Quý khách chọn theo hàng tháng hoặc hàng quý.

 • Loại tiền gửi: VND

Tài khoản tiết kiệm với lãi suất tăng dần theo thời gian thực gửi, rút gốc linh hoạt và bảo toàn lãi.