Nội dung chính hàng đầu

An toàn và bảo mật

Xin đọc chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của HSBC để hiểu rõ quy trình chúng tôi thực hiện, nhằm bảo vệ an toàn cho Quý khách và thông tin cá nhân của Quý khách

Mục lục

Những nguyên tắc bảo mật của HSBC

Hoạt động của HSBC được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa Quý khách với ngân hàng chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, HSBC luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

 1. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu tài chính của Quý khách và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng.
 2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng tốt hơn.
 3. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các công ty thuộc Tập đoàn HSBC hoặc các đại lý của chúng tôi khi được pháp luật cho phép.
 4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.
 5. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.
 6. Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.
 7. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách.
 8. Tất cả các công ty thuộc Tập đoàn HSBC, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, HSBC muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách

Để duy trì các nguyên tắc bảo mật của HSBC, chúng tôi tôn trọng sự tin tưởng và quyền riêng tư của Quý khách.

Vui lòng xem Thông báo Bảo mật Trang web (PDF, 2MB) để hiểu về cách HSBC thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu.

Sử dụng thông tin và tài liệu

Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các quốc gia và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn HSBC cung cấp một cách hợp pháp.Các tài liệu đăng tải trên những trang này không nhằm phục vụ cho các cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại các quốc gia giới hạn việc cung cấp của các sản phẩm này của chúng tôi. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

Không nên xem những trang này như một đề nghị bán hoặc chào bán các khoản đầu tư hoặc gửi các khoản tiền gửi cho bất kỳ cá nhân nào tại bất kỳ quốc gia nào mà ở đó việc thực hiện một lời mời hoặc chào bán như vậy là bất hợp pháp.

Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và Quý khách không nên dựa trên các thông tin đăng tải trên những trang đó vì mục đích này. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

Bản quyền và thương hiệu

Ngân Hàng và các bên khác là chủ sở hữu của các thưong hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ hiển thị trên trang web này. Những người sử dụng không được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ này nếu không được Ngân Hàng hoặc các bên khác đó cho phép bằng văn bản.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền và không phần nào của tài liệu ấy được phép chỉnh sửa, sao bản, lưu trữ trong hệ thống truy tìm, truyền đi (theo bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào), sao chép, phân phối, sử dụng để tạo sản phẩm phái sinh hay sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác cho mục đích thương mại hoặc công chúng mà không được Ngân hàng chấp thuận trước bằng văn bản.

Không đảm bảo

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. 

Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Các trang web liên kết

Ngân hàng và bất kỳ thành viên nào khác của tập đoàn HSBC không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Thư điện tử

Ngân hàng không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Ngân hàng qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Ngân hàng, hoặc nếu Ngân hàng gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Ngân hàng không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Truyền dữ liệu qua Internet

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Ngân hàng gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và giao dịch mà Quý khách gửi.

Bảo mật dữ liệu

 • Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) ("Ngân hàng") luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 • Khu vực bảo mật của trang web hỗ trợ phương thức Secure SocketLayer(SSL) và công nghệ mã hoá 256 bits – chế độ mã hóa tiêu chuẩn trên Internet để bảo vệ dữ liệu. Khi Quý khách cung cấp những thông tin nhạy cảm như chi tiết về thẻ tín dụng, các dữ liệu này sẽ được mã hoá trước khi được gửi đi một cách an toàn trên Internet.
 • Các máy chủ trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của chúng tôi được luôn được kiểm tra để phòng tránh sự truy cập không được ủy quyền.Chúng tôi sẽ không gửi những thông tin cá nhân đến Quý khách bằng hình thức thư điện tử thông thường. Vì tính an toàn của hình thức thư điện tử thông thường không được đảm bảo, Quý khách chỉ nên gửi thư cho chúng tôi thông qua tiện ích kênh thư điện tử bảo mật trên trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng Ngân hàng sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

Cam kết về bảo mật

 • Quý khách và HSBC đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các giao dịch tránh khỏi những gian lận trực tuyến. Quý khách nên thận trọng về việc các thông tin về tài khoản ngân hàng bao gồm Tên sử dụng và/hoặc Mật khẩu của Quý khách sẽ không bị tổn hại bằng cách bảo đảm rằng Quý khách không cố ý hoặc vô ý chia sẻ hoặc cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng những thông tin này một cách trái phép. Không chia sẻ hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu của Quý khách.  Chúng tôi nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Quý khách. Nếu trong trường hợp hạn hữu những giao dịch không được ủy quyền được thực hiện bằng tài khoản của Quý khách mà không có sự gian lận, sai sót hoặc vô ý từ phía Quý khách, chúng tôi sẽ hiểu rằng Quý khách sẽ chịu toàn bộ giá trị tổn thất trực tiếp tương đương với giá trị giao dịch không được ủy quyền.

 • Quý khách nên bảo vệ Tên đăng nhập và Mật khẩu duy nhất của mình bằng cách bảo mật những thông tin này. Không bao giờ viết những thông tin này ra hoặc chia sẻ thông tin này với người khác. HSBC sẽ không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp Mật Khẩu Ngân Hàng Trực Tuyến nhằm đảm bảo rằng Quý khách là người duy nhất nắm giữ thông tin này. Khi lần đầu tiên chọn Tên đăng nhập và Mật khẩu, Quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như ngày sinh nhật, số điện thoại hoặc một phần dễ phát hiện từ tên của Quý khách. Nếu Quý khách phát hiện Tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của mình đã bị tiết lộ cho bên thứ ba, bị mất hoặc thất lạc và những giao dịch không được ủy quyền có thể được thực hiện, Quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Thu thập thông tin cá nhân

 • Sử dụng "cookie":  Việc truy cập trang web này của Quý khách có thể được ghi nhận lại để phân tích số lượng người truy cập vào trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Một số thông tin này sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng “cookies”. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web của một cá nhân trên máy tính của họ và có thể dùng cookies để khôi phục lại truy cập. Nếu Quý khách muốn vô hiệu hóa những cookies này, Quý khách có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, có thể Quý khách sẽ không thể truy cập một số phần của trang web chúng tôi.

 • Các chiến dịch khuyến mại tiếp thị: Đôi khi chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ những người truy cập trang web này và các cá nhân tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến hoặc thông qua điện thoại, hoặc tại một trong những chi nhánh của Ngân hàng). Những thông tin này chỉ được thu thập từ những cá nhân tình nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những người truy cập trang web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

Quý khách có thể lựa chọn nhận những tài liệu tiếp thị và khuyến mại khác bằng thư điện tử. Nếu Quý khách nhận được thư điện tử hoặc thư khuyến mại trực tiếp qua đường bưu điện, Quý khách luôn có thể lựa chọn ngưng việc gửi thư này.

Vào bất kỳ lúc nào Quý khách muốn chúng tôi ngưng gửi thư trực tiếp, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại (84 28) 37 247 247. Chúng tôi sẽ miễn phí thực hiện yêu cầu của Quý khách và đảm bảo rằng Quý khách sẽ không nằm trong danh sách gửi thư khuyến mại tiếp thị trực tiếp trong tương lai.