Nội dung chính hàng đầu
Bé trai cùng cha mẹ trên sofa; hình ảnh được sử dụng cho trang Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân Việt Nam

Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

Ngay hôm nay, để ngôi nhà luôn là tổ ấm

HSBC Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

Hãy tham gia Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân để cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà của Quý khách từ trong ra ngoài. Quý khách có thể tùy chọn giải pháp bảo hiểm cho Ngôi nhà và/hoặc Tài sản bên trong để hoàn toàn yên tâm rằng chúng tôi sẽ cùng gánh vác tổn thất với Quý khách khi Quý khách gặp phải tình huống không may.

Quyền lợi

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

Quý khách có thể yên tâm với bảo vệ toàn diện ngôi nhà của mình khỏi những rủi ro, như là:

 • Cháy; sét đánh
 • Nổ
 • Máy bay hoặc phương tiện hàng không, hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào
 • Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
 • Trộm cắp
 • Va chạm với xe cộ và động vật
 • Động đất, núi lửa phun
 • Bão, lốc, cuồng phong, mưa đá
 • Lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)
 • Lún và sụt lở đất

Ngoài ra, Quý khách còn được chi trả các chi phí phát sinh khác liên quan đến tổn thất đối với Ngôi nhà

 • Chi phí kiến trúc sư, giám định viên, kỹ sư tư vấn
 • Chi phí dọn dẹp hiện trường
 • Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa
 • Chi phí thuê nhà sau tổn thất

Bảo hiểm cho trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm cho ngôi nhà

Phí bảo hiểm được tính dựa trên số tiền bảo hiểm (giá trị xây dựng).

Thời hạn bảo hiểm
Tỷ lệ phí (tính trên Số tiền bảo hiểm)
1 năm
0,08%
3 năm
0,17%

Phí bảo hiểm được tính dựa trên số tiền bảo hiểm (giá trị xây dựng).

Thời hạn bảo hiểm
1 năm
Tỷ lệ phí (tính trên Số tiền bảo hiểm)
0,08%
Thời hạn bảo hiểm
3 năm
Tỷ lệ phí (tính trên Số tiền bảo hiểm)
0,17%

Bảo hiểm cho tài sản bên trong

Biểu phí được thiết kế sẵn theo 4 chương trình tương ứng với các mức số tiền bảo hiểm (tổng giá trị tài sản) khác nhau (Đơn vị: VND).

Chương trình bảo hiểm
A B C D
Số tiền bảo hiểm/Mỗi vụ khiếu nại
300.000.000
500.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
Phí bảo hiểm 1 năm
600.000 950.000 1.400.000 2.700.000
Phí bảo hiểm 3 năm
1.400.000 2.100.000 3.100.000 5.900.000

Biểu phí được thiết kế sẵn theo 4 chương trình tương ứng với các mức số tiền bảo hiểm (tổng giá trị tài sản) khác nhau (Đơn vị: VND).

Chương trình bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm/Mỗi vụ khiếu nại
A 300.000.000
B 500.000.000
C 1.000.000.000
D 2.000.000.000
Chương trình bảo hiểm
Phí bảo hiểm 1 năm
A 600.000
B 950.000
C 1.400.000
D 2.700.000
Chương trình bảo hiểm
Phí bảo hiểm 3 năm
A 1.400.000
B 2.100.000
C 3.100.000
D 5.900.000

Đăng ký ngay hôm nay

Những câu hỏi thường gặp

Thông tin quan trọng

Sản phẩm Bảo hiểm Nhà Tư nhân do Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, địa chỉ số 104, phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam cung cấp. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được bảo đảm bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt thay đổi theo từng thời điểm và Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung. Các thuật ngữ, trường hợp loại trừ và điều kiện cụ thể áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp Ðồng Bảo Hiểm. Hợp Ðồng Bảo Hiểm sẽ được cung cấp khi Ðơn Mua Bảo Hiểm đuợc chấp thuận. Các cá nhân quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm này nên cân nhắc tính phù hợp của sản phẩm bảo hiểm trước khi cam kết mua bảo hiểm.

Các đại lý hoặc nhà phân phối bảo hiểm được ủy quyền bởi Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (gọi chung là "Ðại Lý Bảo Hiểm") đều không phải là nhà cung cấp hoặc môi giới bảo hiểm cho khách hàng. Theo quy định luật pháp hiện hành, các Ðại Lý Bảo Hiểm sẽ không đảm bảo hoặc đại diện cho sự chính xác, đúng đắn và tính tin cậy cho nội dung trang web này. Trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm và không giới hạn trường hợp do sơ suất, Ðại Lý Bảo Hiểm hay bất kỳ bên nào có liên quan đến việc sáng tạo, biên tập và giới thiệu trang web đều không chịu trách nhiệm với khách hàng về việc bồi thường cho những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô tình, hay hệ quả của việc sử dụng hoặc trách nhiệm phải sử dụng những thông tin trong trang web này, ngay cả trong trường hợp các Ðại Lý Bảo Hiểm đã được tư vấn về những khả năng gây ra thiệt hại.

Các Ðại Lý Bảo Hiểm không phải là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm bảo hiểm.

Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).