HSBC giúp Quý khách tối ưu hóa lợi nhuận và đón đầu diễn biến thị trường với các giải pháp ngoại hối và dịch vụ chuyển tiền toàn cầu dù Quý khách đang ở bất cứ đâu.

 
Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới

Được miễn phí chuyển tiền và hưởng tỷ giá ưu đãi khi chuyển tiền tại quầy để thanh toán chi phí du học.

 
Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới

HSBC có đầy đủ các giải pháp giao dịch ngoại hối để đáp ứng nhu cầu của Quý khách.

 
Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới

Áp dụng đặc biệt cho khách hàng chuyển tiền với mục đích định cư, thanh toán chi phí du học hoặc khám chữa bệnh ở nước ngoài.

 
Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới

Chỉ một lần đăng nhập để kiểm tra và chuyển khoản giữa các tài khoản trên toàn cầu của Quý khách.