Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC

  • Không cần mang theo tiền mặt. Thanh toán trực tuyến & thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ (POS) ở trong và ngoài nước dễ dàng
  • Hạn mức thanh toán lên tới 100 triệu VND/ngày.
  • Hưởng ưu đãi giảm giá với chương trình Ưu đãi Privilege Club và Ưu đãi home&Away
  • Rút tiền miễn phí tại máy ATM HSBC Việt Nam
  • Hạn mức rút tiền mặt tại máy ATM lên đến 20 triệu VND/ ngày
  • Dịch vụ tin nhắn thông báo chính xác, kịp thời cho giao dịch thực hiện trên Thẻ Thanh Toán Quốc Tế và Tài khoản liên kết với thẻ
  • Miễn phí phát hành thẻ
  • Các phí dịch vụ được áp dụng theo biểu phí hiện hành
  • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu máy ATM có logo VISA/PLUS® trên toàn thế giới
  • Dịch vụ khóa/mở khóa giao dịch trực tuyến và giao dịch thanh toán tại máy POS ở nước ngoài

Cách thức đăng ký Thẻ

Bước 1: Mở tài khoản VND Vãng Lai hoặc An Lợi tại Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch của HSBC.

Bước 2: Điền thông tin yêu cầu cấp Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC khi mở tài khoản, hoặc điền Đơn Đăng Ký Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC nếu đã có tài khoản VND. (Lưu ý: Quý khách cần đáp ứng đủ mọi yêu cầu theo quy định hiện hành của Ngân hàng đối với việc phát hành Thẻ Thanh Toán Quốc Tế)

Bước 3: Ngân hàng sẽ phát hành Thẻ Thanh Toán Quốc Tế cùng với mã số PIN cho Quý khách nếu Quý khách thỏa mọi yêu cầu hiện hành của Ngân hàng đối với việc phát hành Thẻ Thanh Toán Quốc Tế)