Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC

 • Thanh toán trực tuyến & tại các điểm chấp nhận thẻ & trong và ngoài nước
 • Không cần mang theo tiền mặt
 • Hạn mức thanh toán lên tới 100 triệu VND/ngày.
 • Hưởng giảm giá với HSBC’s Privilege Club
 • Rút tiền miễn phí tại máy ATM HSBC Việt Nam
 • Hạn mức rút tiền mặt lên đến 20 triệu VND/ ngày
 • Dịch vụ tin nhắn thông báo giao dịch trên thẻ chính xác & kịp thời
 • Quản lý thuận lợi qua Ngân Hàng Trực Tuyến
 • Miễn phí phát hành thẻ
 • Các phí dịch vụ được áp dụng theo biểu phí hiện hành
 • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu máy ATM có logo VISA/PLUS® trên toàn thế giới

Cách thức đăng ký Thẻ

Bước 1: Mở tài khoản VND Vãng Lai hoặc An Lợi tại Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch của HSBC.

Bước 2: Điền thông tin yêu cầu cấp Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC khi mở tài khoản, hoặc điền Đơn Đăng Ký Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC nếu đã có tài khoản VND.

Bước 3: Nhân viên tại chi nhánh sẽ cấp ngay Thẻ cho Quý khách cùng với mã số PIN.