Nội dung chính hàng đầu
Cha mẹ đang chơi với con trong phòng khách; hình ảnh sử dụng cho trang Ưu đãi bảo hiểm nhân thọ của HSBC Việt Nam

Vững tin bảo vệ gia đình thân yêu

Tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA ngay hôm nay để cả gia đình được bảo vệ trọn vẹn

Ưu đãi sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn"

Thời gian áp dụng: 1/5/2020 - 10/7/2020

Nhận ngay ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn".
Đặc điểm
Khách hàng Premier
Khách hàng cá nhân

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Từ 15 triệu trở lên
Từ 7 triệu trở lên
Ưu đãi Hoàn phí
10% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và và không vượt quá 20 triệu đồng
8% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và không vượt quá 12 triệu đồng
Nhận ngay ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn".
Đặc điểm

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Khách hàng Premier
Từ 15 triệu trở lên
Khách hàng cá nhân
Từ 7 triệu trở lên
Đặc điểm
Ưu đãi Hoàn phí
Khách hàng Premier
10% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và và không vượt quá 20 triệu đồng
Khách hàng cá nhân
8% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và không vượt quá 12 triệu đồng

Ưu đãi đặc biệt cho sản phẩm bổ sung

Nhận ngay ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn" cùng với một trong các sản phẩm bổ trợ sau: "Bảo hiểm Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn", "Bảo hiểm Miễn thu phí đặc biệt", "Bảo hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo".

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ sung

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ

Đơn vị: Đồng

Ưu đãi Hoàn phí

Đơn vị: Đồng

Từ 500.000 đến dưới 1 triệu
500.000
Từ 1 triệu đến dưới 2,5 triệu
1 triệu
Từ 2,5 triệu trở lên
2 triệu
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ sung

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ

Đơn vị: Đồng

Từ 500.000 đến dưới 1 triệu

Ưu đãi Hoàn phí

Đơn vị: Đồng

500.000

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ

Đơn vị: Đồng

Từ 1 triệu đến dưới 2,5 triệu

Ưu đãi Hoàn phí

Đơn vị: Đồng

1 triệu

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ

Đơn vị: Đồng

Từ 2,5 triệu trở lên

Ưu đãi Hoàn phí

Đơn vị: Đồng

2 triệu

Thông tin quan trọng

- Các ưu đãi bảo hiểm chỉ áp dụng khi Quý khách đăng ký thanh toán tự động phí bảo hiểm mới qua thẻ tín dụng HSBC hoặc qua tài khoản HSBC.

- HSBC sẽ thanh toán giá trị ưu đãi vào tài khoản Thẻ hoặc tài khoản mà khách hàng sử dụng để đăng ký thanh toán tự động.

- Ưu đãi sẽ được trao cho khách hàng trước ngày:

  • Đợt 1: ngày 31/07/2020
  • Đợt 2: ngày 30/08/2020

Điều khoản và Điều kiện áp dụng (PDF, 207KB)

Điều khoản miễn trừ

 

Các sản phẩm có liên quan là sản phẩm của và được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), Tòa nhà Sài Gòn Center Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được đảm bảo bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) thay đổi theo từng thời điểm. Trang web giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm.