Nội dung chính hàng đầu
Gia đình trẻ hạnh phúc đang dạo chơi trong cánh vườn, hình ảnh được sử dụng cho trang bảo hiểm nhân thọ HSBC Việt Nam.

Vững tin bảo vệ gia đình thân yêu

Tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA ngay hôm nay để cả gia đình được bảo vệ trọn vẹn

Ưu đãi sản phẩm

Thời gian áp dụng: Từ 01/07/2021 đến 10/10/2021

Nhận ngay ưu đãi phiếu quà tặng Urbox hấp dẫn và hoàn phí khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn", “Sống khỏe hơn 100” và sản phẩm bổ trợ.

Đặc điểm Ưu đãi sản phẩm (*)

Khách hàng Premier

 • Phiếu quà tặng Urbox trị giá đến 8 triệu VND
 • Hoàn phí lên đến 7%, tối đa 20 triệu VND
Khách hàng cá nhân
 • Phiếu ưu đãi Urbox trị giá đến 4
  triệu VND
 • Hoàn phí lên đến 5%, tối đa 12 triệu VND

Nhận ngay ưu đãi phiếu quà tặng Urbox hấp dẫn và hoàn phí khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn", “Sống khỏe hơn 100” và sản phẩm bổ trợ.

Đặc điểm

Khách hàng Premier

Ưu đãi sản phẩm (*)
 • Phiếu quà tặng Urbox trị giá đến 8 triệu VND
 • Hoàn phí lên đến 7%, tối đa 20 triệu VND
Đặc điểm Khách hàng cá nhân
Ưu đãi sản phẩm (*)
 • Phiếu ưu đãi Urbox trị giá đến 4
  triệu VND
 • Hoàn phí lên đến 5%, tối đa 12 triệu VND

(*) Với chương trình ưu đãi Urbox, khách hàng tham gia sản phẩm “An Vui Trọn Vẹn” cần tham gia thêm ít nhất 1 sản phẩm bổ trợ.

Với chương trình Ưu đãi hoàn một phần phí, tỷ lệ hoàn phí áp dụng trên phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu.

Lưu ý khi nhận ưu đãi

 • Ưu đãi hoàn một phần phí bảo hiểm chỉ áp dụng khi Quý khách đăng ký thanh toán tự động phí bảo hiểm mới qua Thẻ Tín Dụng HSBC hoặc qua tài khoản HSBC.
 • HSBC sẽ thanh toán giá trị ưu đãi hoàn phí vào tài khoản Thẻ hoặc tài khoản mà khách hàng sử dụng để đăng ký thanh toán tự động.

Điều khoản miễn trừ

 

Khuyến mại và các sản phẩm có liên quan là sản phẩm của và được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), Tòa nhà Sài Gòn Center Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được đảm bảo bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) thay đổi theo từng thời điểm. Trang web giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quý khách vui lòng không sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC cho các mục đích sau:

Rút tiền mặt thay cho giao dịch mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại nơi chấp nhận thanh toán Thẻ

Sử dụng cho các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ không hợp pháp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.