Nội dung chính hàng đầu
Gia đình trẻ hạnh phúc đang dạo chơi trong cánh vườn, hình ảnh được sử dụng cho trang bảo hiểm nhân thọ HSBC Việt Nam.

Vững tin bảo vệ gia đình thân yêu

Tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA ngay hôm nay để cả gia đình được bảo vệ trọn vẹn

Ưu đãi sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn"

Thời gian áp dụng: 1/10/2020 to 10/1/2021

Nhận ngay ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn".
Đặc điểm Khách hàng Premier Khách hàng cá nhân

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Từ 15 triệu trở lên Từ 7 triệu trở lên
Ưu đãi Hoàn phí 7% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và không vượt quá 20 triệu đồng 5% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và không vượt quá 12 triệu đồng
Nhận ngay ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn".
Đặc điểm

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Khách hàng Premier Từ 15 triệu trở lên
Khách hàng cá nhân Từ 7 triệu trở lên
Đặc điểm Ưu đãi Hoàn phí
Khách hàng Premier 7% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và không vượt quá 20 triệu đồng
Khách hàng cá nhân 5% phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu và không vượt quá 12 triệu đồng

Kèm theo đó là những ưu đãi quà tặng trực tuyến từ Urbox dành cho Quý khách.

Khách hàng premier

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Từ 15 triệu đến đến dưới 30 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 2 triệu
Từ 30 triệu đến dưới 70 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 5 triệu
Từ 70 triệu đến dưới 150 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 10 triệu
Từ 150 triệu đến dưới 200 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 15 triệu
Từ 200 triệu đồng trở lên Phiếu mua sắm Urbox trị giá 18 triệu
Khách hàng premier

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Từ 15 triệu đến đến dưới 30 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 2 triệu

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Từ 30 triệu đến dưới 70 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 5 triệu

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Từ 70 triệu đến dưới 150 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 10 triệu

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Từ 150 triệu đến dưới 200 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 15 triệu

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu

Đơn vị: Đồng

Từ 200 triệu đồng trở lên
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 18 triệu
Khách hàng cá nhân
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Từ 7 triệu đến đến dưới 15 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 1 triệu
Từ 15 triệu đến dưới 25 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 2 triệu
Từ 25 triệu đến dưới 35 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 3 triệu
Từ 35 triệu đến dưới 60 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 5 triệu
Từ 60 triệu đồng trở lên Phiếu mua sắm Urbox trị giá 7 triệu
Khách hàng cá nhân
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 7 triệu đến đến dưới 15 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 1 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 15 triệu đến dưới 25 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 2 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 25 triệu đến dưới 35 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 3 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 35 triệu đến dưới 60 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 5 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 60 triệu đồng trở lên
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 7 triệu

Ưu đãi đặc biệt cho sản phẩm bổ trợ

Nhận ngay Phiếu mua sắm Urbox khi thanh toán phí bảo hiểm mới năm đầu tiên cho sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn" cùng với một trong các sản phẩm bổ trợ sau: "Bảo hiểm Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn", "Bảo hiểm Miễn thu phí đặc biệt", "Bảo hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo".

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ sung
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Từ 500.000 đến dưới 1 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 700.000
Từ 1 triệu đến dưới 2,5 triệu Phiếu mua sắm Urbox trị giá 1 triệu
Từ 2,5 triệu trở lên Phiếu mua sắm Urbox trị giá 2 triệu
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ sung
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ
Đơn vị: Đồng
Từ 500.000 đến dưới 1 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 700.000
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ
Đơn vị: Đồng
Từ 1 triệu đến dưới 2,5 triệu
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 1 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ trợ
Đơn vị: Đồng
Từ 2,5 triệu trở lên
Phiếu mua sắm Urbox
Đơn vị: Đồng
Phiếu mua sắm Urbox trị giá 2 triệu

Lưu ý khi nhận ưu đãi

  • Ưu đãi hoàn phí bảo hiểm chỉ áp dụng khi Quý khách đăng ký thanh toán tự động phí bảo hiểm mới qua Thẻ Tín Dụng HSBC hoặc qua tài khoản HSBC.
  • HSBC sẽ thanh toán giá trị ưu đãi hoàn phí vào tài khoản Thẻ hoặc tài khoản mà Quý khách sử dụng để đăng ký thanh toán tự động.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng (PDF, 574KB)

Điều khoản miễn trừ

 

Khuyến mại và các sản phẩm có liên quan là sản phẩm của và được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), Tòa nhà Sài Gòn Center Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được đảm bảo bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) thay đổi theo từng thời điểm. Trang web giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quý khách vui lòng không sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC cho các mục đích sau:

Rút tiền mặt thay cho giao dịch mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại nơi chấp nhận thanh toán Thẻ

Sử dụng cho các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ không hợp pháp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.