Ưu đãi sản phẩm An Vui Trọn Vẹn

Khách hàng cá nhân

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng cá nhân
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Quà tặng
Từ 7 triệu VND đến dưới 15 triệu VND Phiếu mua sắm Esteem trị giá 700.000 VND
Từ 15 triệu VND đến dưới 25 triệu VND Phiếu mua sắm Esteem trị giá 1,5 triệu VND
Từ 25 triệu VND đến dưới 60 triệu VND
Phiếu mua sắm Esteem trị giá 3 triệu VND
Từ 60 triệu VND đến dưới 120 triệu VND Tai nghe Apple Airpods 2 hộp sạc không dây
Trên 120 triệu VND Phiếu mua sắm Esteem trị giá 15 triệu VND
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng cá nhân
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 7 triệu VND đến dưới 15 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 700.000 VND
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 15 triệu VND đến dưới 25 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 1,5 triệu VND
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 25 triệu VND đến dưới 60 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 3 triệu VND
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 60 triệu VND đến dưới 120 triệu VND
Quà tặng Tai nghe Apple Airpods 2 hộp sạc không dây
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Trên 120 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 15 triệu VND

Khách hàng Premier

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng Premier
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Quà tặng
Từ 15 triệu VND đến dưới 30 triệu VND Phiếu mua sắm Esteem trị giá 2 triệu VND
Từ 30 triệu VND đến dưới 70 triệu VND Phiếu mua sắm 1 chỉ vàng
Từ 70 triệu VND đến dưới 150 triệu VND Phiếu mua sắm 2 chỉ vàng
Từ 150 triệu VND đến dưới 250 triệu VND Phiếu mua sắm Esteem trị giá 17 triệu VND
Trên 250 triệu VND Phiếu mua sắm Esteem trị giá 25 triệu VND
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng Premier
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 15 triệu VND đến dưới 30 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 2 triệu VND
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 30 triệu VND đến dưới 70 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm 1 chỉ vàng
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 70 triệu VND đến dưới 150 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm 2 chỉ vàng
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Từ 150 triệu VND đến dưới 250 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 17 triệu VND
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu Trên 250 triệu VND
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 25 triệu VND

Điều kiện áp dụng:

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn": tối thiểu 7 triệu VND

Ưu đãi đặc biệt cho sản phẩm bổ trợ

Nhận ngay quà tặng hấp dẫn từ AIA khi mua sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn" cùng với ít nhất một trong các sản phẩm bổ trợ sau: "Bảo hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn", "Bảo hiểm Miễn thu phí đặc biệt", "Bảo hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo".

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ trợ
Số sản phẩm bổ trợ Quà tặng Esteem
1 700.000 VND
2 1 triệu VND
3 2 triệu VND
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ trợ
Số sản phẩm bổ trợ 1
Quà tặng Esteem 700.000 VND
Số sản phẩm bổ trợ 2
Quà tặng Esteem 1 triệu VND
Số sản phẩm bổ trợ 3
Quà tặng Esteem 2 triệu VND

Điều kiện áp dụng:

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của mỗi sản phẩm bổ trợ: tối thiểu 500.000 VND

 

Thời gian áp dụng: 01/10/2019 – 31/12/2019
Điều khoản và Điều kiện áp dụng (PDF, 298KB)

Ưu đãi Tri ân khách hàng

Nhận thêm những phần thưởng ưu đãi đặc biệt, tri ân khách hàng tin chọn HSBC và AIA làm đối tác bảo hiểm. Với mỗi sản phẩm bổ trợ của hợp đồng hợp lệ, Quý khách sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số điện tử với phần thưởng như sau:

Bảng dưới đây thể hiện phần thưởng trong chương trình Quay Số Điện Tử
Giải Quà tặng
1 Giải Đặc biệt Phiếu mua sắm 1 lượng vàng
03 Giải Nhất Phiếu mua sắm du lịch trong nước dành cho 2 người trị giá 30.000.000 VND
05 Giải Nhì Đồng hồ Apple Watch series 4 GPS
10 Giải Ba Tai nghe Apple Airpods 2 hộp sạc không dây
15 Giải Khuyến khích Phiếu mua sắm Esteem trị giá 1 triệu VND
Bảng dưới đây thể hiện phần thưởng trong chương trình Quay Số Điện Tử
Giải 1 Giải Đặc biệt
Quà tặng Phiếu mua sắm 1 lượng vàng
Giải 03 Giải Nhất
Quà tặng Phiếu mua sắm du lịch trong nước dành cho 2 người trị giá 30.000.000 VND
Giải 05 Giải Nhì
Quà tặng Đồng hồ Apple Watch series 4 GPS
Giải 10 Giải Ba
Quà tặng Tai nghe Apple Airpods 2 hộp sạc không dây
Giải 15 Giải Khuyến khích
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 1 triệu VND

Điều kiện áp dụng:

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của mỗi sản phẩm: tối thiểu 5 triệu VND và có ít nhất 1 sản phẩm bổ trợ.

 

Thời gian áp dụng: 23/10/2019 – 10/01/2020
Điều khoản và Điều kiện áp dụng (PDF, 287KB)

Thông tin quan trọng

Điều khoản miễn trừ

 

Khuyến mãi này và các sản phẩm có liên quan là sản phẩm của và được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), Tòa nhà Sài Gòn Center Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được đảm bảo bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) thay đổi theo từng thời điểm. Trang web giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm.