Ưu đãi sản phẩm An Vui Trọn Vẹn

Lên kế hoạch thực hiện mục tiêu của bạn và gia đình thân yêu với sự bảo vệ toàn diện cùng ưu đãi bảo hiểm mới nhất từ AIA.

Khách hàng cá nhân

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng cá nhân
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
Từ 7 triệu đến dưới 16 triệu 1 triệu
Từ 16 triệu đến dưới 26 triệu
1,5 triệu
Từ 26 triệu đến dưới 36 triệu
2,5 triệu
Từ 36 triệu đến dưới  56 triệu 4 triệu
Từ 56 triệu đến dưới 80 triệu 6 triệu
Từ 80 triệu trở lên
9 triệu
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng cá nhân
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 7 triệu đến dưới 16 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
1 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 16 triệu đến dưới 26 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
1,5 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 26 triệu đến dưới 36 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
2,5 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 36 triệu đến dưới  56 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
4 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 56 triệu đến dưới 80 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
6 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 80 triệu trở lên
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
9 triệu

Khách hàng Premier

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng Premier
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
Từ 15 triệu đến dưới 40 triệu 2 triệu
Từ 40 triệu đến dưới 70 triệu 4,5 triệu
Từ 70 triệu đến dưới 100 triệu 6,5 triệu
Từ 100 triệu đến dưới 150 triệu 9 triệu
Từ 150 triệu đến dưới 200 triệu 14 triệu
Từ 200 triệu trở lên 17 triệu
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi của sản phẩm An Vui Trọn Vẹn dành cho khách hàng Premier
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 15 triệu đến dưới 40 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
2 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 40 triệu đến dưới 70 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
4,5 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 70 triệu đến dưới 100 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
6,5 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 100 triệu đến dưới 150 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
9 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 150 triệu đến dưới 200 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
14 triệu
Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu
Đơn vị: Đồng
Từ 200 triệu trở lên
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: Đồng
17 triệu

Ưu đãi đặc biệt cho sản phẩm bổ sung

Nhận ngay quà tặng hấp dẫn từ AIA khi mua sản phẩm "An Vui Trọn Vẹn" cùng với ít nhất một trong các sản phẩm bổ sung sau: "Bảo hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn", "Bảo hiểm Miễn thu phí đặc biệt", "Bảo hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo".

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ sung

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ sung

Đơn vị: đồng

Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: đồng
Từ 500.000 đến dưới 1 triệu 700.000
Từ 1 triệu đến dưới 2,5 triệu 1 triệu
Từ 2,5 triệu trở lên 2 triệu
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết ưu đãi cho sản phẩm bổ sung

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ sung

Đơn vị: đồng

Từ 500.000 đến dưới 1 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: đồng
700.000

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ sung

Đơn vị: đồng

Từ 1 triệu đến dưới 2,5 triệu
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: đồng
1 triệu

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của sản phẩm bổ sung

Đơn vị: đồng

Từ 2,5 triệu trở lên
Quà tặng: Phiếu mua sắm Urbox trị giá
Đơn vị: đồng
2 triệu

Thời gian áp dụng: 01/01/2020 – 31/03/2020
Điều khoản và Điều kiện áp dụng. Đọc chi tiết và đăng ký ngay (PDF, 297KB).

Ưu đãi Tri ân khách hàng

Nhận thêm những phần thưởng ưu đãi đặc biệt, tri ân khách hàng tin chọn HSBC và AIA làm đối tác bảo hiểm. Với mỗi sản phẩm bổ trợ của hợp đồng hợp lệ, Quý khách sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số điện tử với phần thưởng như sau:

Bảng dưới đây thể hiện phần thưởng trong chương trình Quay Số Điện Tử
Giải Quà tặng
1 Giải Đặc biệt Phiếu mua sắm 1 lượng vàng
03 Giải Nhất Phiếu mua sắm du lịch trong nước dành cho 2 người trị giá 30.000.000 VND
05 Giải Nhì Đồng hồ Apple Watch series 4 GPS
10 Giải Ba Tai nghe Apple Airpods 2 hộp sạc không dây
15 Giải Khuyến khích Phiếu mua sắm Esteem trị giá 1 triệu VND
Bảng dưới đây thể hiện phần thưởng trong chương trình Quay Số Điện Tử
Giải 1 Giải Đặc biệt
Quà tặng Phiếu mua sắm 1 lượng vàng
Giải 03 Giải Nhất
Quà tặng Phiếu mua sắm du lịch trong nước dành cho 2 người trị giá 30.000.000 VND
Giải 05 Giải Nhì
Quà tặng Đồng hồ Apple Watch series 4 GPS
Giải 10 Giải Ba
Quà tặng Tai nghe Apple Airpods 2 hộp sạc không dây
Giải 15 Giải Khuyến khích
Quà tặng Phiếu mua sắm Esteem trị giá 1 triệu VND

Điều kiện áp dụng

Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu của mỗi sản phẩm: tối thiểu 5 triệu VND và có ít nhất 1 sản phẩm bổ trợ.

 

Thời gian áp dụng: 23/10/2019 – 29/02/2020
Điều khoản và Điều kiện áp dụng. Đọc chi tiết và đăng ký ngay (PDF, 287KB).

Thông tin quan trọng

Điều khoản miễn trừ

 

Khuyến mãi này và các sản phẩm có liên quan là sản phẩm của và được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), Tòa nhà Sài Gòn Center Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được đảm bảo bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) thay đổi theo từng thời điểm. Trang web giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm.