Nội dung chính hàng đầu

Thông báo về giới hạn phạm vi cung cấp dịch vụ qua biên giới của HSBC Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng nội dung trên trang thông tin điện tử của HSBC Việt Nam dành cho khách hàng quốc tế.

  • Trang thông tin điện tử (website), Ngân Hàng Trực Tuyến và Ứng dụng HSBC Việt Nam của Ngân hàng (sau đây gọi là “Dịch vụ số”) đều được thiết kế cho mục đích sử dụng tại Việt Nam. Các sản phẩm và dịch vụ được hiển thị trên trang thông tin điện tử này đều được dành riêng cho khách hàng của HSBC Việt Nam.
  • Các Dịch vụ số này được cung cấp bởi Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (“HSBC VN”). HSBC Việt Nam được cấp phép và quản lý trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
  • Nếu Quý khách ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, Ngân hàng có thể không có đầy đủ cấp phép và thẩm quyền cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện có trên kênh Dịch vụ số của Ngân hàng ở quốc gia/ vùng lãnh thổ Quý khách đang sinh sống hoặc cư trú.
  • Các Dịch vụ số của Ngân hàng không dành cho mục đích phân phối hay sử dụng bởi mọi cá nhân ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ này bị hạn chế và không được các quy định pháp luật cho phép.