Nội dung chính hàng đầu

HSBC Safeguard

Bảo vệ Quý khách khỏi tội phạm lừa đảo và tội phạm tài chính

Trong thế giới ngày càng được kết nối như hiện nay, việc bảo đảm an toàn của Quý khách ngày càng trở nên quan trọng – đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Đó là lý do vì sao chúng tôi giới thiệu HSBC Safeguard: bao gồm các chương trình được thiết kế để bảo vệ tốt hơn cho tất cả khách hàng của chúng tôi khỏi tội phạm lừa đảo và tội phạm tài chính trong các quy trình và hệ thống toàn cầu của chúng tôi.

Thông tin là giải pháp đối với việc bảo vệ

Các hệ thống và quy trình của chúng tôi dựa vào việc chúng tôi có được thông tin cập nhật về tất cả khách hàng của mình. Quý khách sẽ nhanh chóng được yêu cầu thực hiện một hoặc tất cả các công việc sau:

  • xác nhận hoặc cập nhật thông tin chi tiết cá nhân hoặc công việc hiện tại
  • cung cấp một số thông tin mới, có thể bao gồm việc cung cấp các tài liệu gốc

Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể gây ra một số phiền toái, và chúng tôi xin lỗi trước về điều này, nhưng chúng tôi sẽ làm việc với Quý khách để đảm bảo quy trình đơn giản và dễ dàng nhất có thể.

Điều chúng tôi sẽ thực hiện với dữ liệu của Quý khách

Mục đích duy nhất của việc thu thập thông tin là để các hệ thống và quy trình của chúng tôi có thể bảo vệ các khách hàng của chúng tôi và ngân hàng chống lại tội phạm tài chính. Chúng tôi thực hiện nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của Quý khách một cách nghiêm ngặt, vì thế tất cả thông tin Quý khách cung cấp sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quản lý dữ liệu của Tập Đoàn HSBC. Mục đích này chỉ là để sử dụng thông tin nhằm bảo vệ Quý khách và sẽ KHÔNG được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba này cho các mục đích tiếp thị.

Điều Quý khách cần thực hiện tiếp theo

Quý khách không cần thực hiện bất kỳ điều gì vào thời điểm hiện tại. Để quản lý quy trình, chúng tôi sẽ liên hệ với từng khách hàng trên cơ sở từng giai đoạn để khách hàng biết khi nào khách hàng cần cập nhật thông tin của họ. Dựa vào các lựa chọn liên hệ của Quý khách, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử hoặc thư tín cho Quý khách.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi điện cho Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Quý khách hoặc đến chi nhánh ngân hàng của chúng tôi tại khu vực của Quý khách.

Những câu hỏi thường gặp

Liên hệ với chúng tôi

Khách hàng Cá nhân

Thông tin về HSBC Safeguard:

(84-28) 35 203 490

Khách hàng Cá nhân:
(84-28) 37 247 247 (miền Nam)
(84-24) 62 707 707 (miền Bắc)

Chủ Thẻ Tín Dụng Bạch Kim:
(84-28) 37 247 248

Khách hàng Premier:
(84-28) 37 247 666

Thông tin về HSBC Safeguard:

Hsbc.safeguard.vnm@hsbc.com.vn

Khách hàng Cá nhân:
direct@hsbc.com.vn

Khách hàng Premier:
hsbcpremiervnm@hsbc.com.vn

Nếu Quý khách sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến, vui lòng gửi ý kiến phản hồi vào "Hộp thư" của Ngân hàng Trực tuyến

Khách hàng Doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Quý khách