Nội dung chính hàng đầu
Bệnh nhân nữ gặp bác sĩ khám bệnh tại bệnh viện; hình ảnh được sử dụng cho trang Bảo Hiểm Sức Khỏe Việt Nam

Bảo Hiểm Sức Khỏe

Ngay hôm nay, bảo vệ tài sản giá trị nhất trong đời

Bảo Hiểm Sức Khỏe HSBC

Một mái ấm hạnh phúc luôn khởi nguồn từ sức khỏe dồi dào của mỗi thành viên trong gia đình. Với mức phí hợp lý, Bảo Hiểm Sức Khỏe Medical Care sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính để gia đình bạn có thể an tâm tận hưởng cuộc sống một cách vui khỏe và trọn vẹn.

Quyền lợi

Bảo Hiểm Sức Khỏe Medical Care mang đến cho bạn 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe với những quyền lợi nổi trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình:

  • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 3 tỷ VNĐ

  • Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký

  • Tùy ý lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh

  • Hưởng dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí tại các cơ sở được Bảo Việt chỉ định

  • Chương trình bảo hiểm Toàn diện & Cao cấp

    mở rộng phạm vi bảo hiểm ra các nước châu Á hoặc toàn thế giới với mức phí bổ sung tương ứng 25% hoặc 50% trên tổng phí hàng năm.

Đối tượng tham gia bảo hiểm và Đăng ký ngay

  • Người Việt Nam, Việt Kiều hoặc người nước ngoài, từ 1 tuổi tới 64 (65 đối với trường hợp tái tục liên tục), hiện đang làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam.
  • Người đăng ký bảo hiểm phải từ 18 tuổi trở lên.
  • Sản phẩm này chỉ áp dụng cho Khách hàng tái tục.

Những câu hỏi thường gặp

Thông tin quan trọng

Sản phẩm Bảo hiểm Sức Khỏe Medical Care do Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, địa chỉ số 104, phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam cung cấp. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được bảo đảm bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt thay đổi theo từng thời điểm và Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung. Các thuật ngữ, trường hợp loại trừ và điều kiện cụ thể áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp Ðồng Bảo Hiểm. Hợp Ðồng Bảo Hiểm sẽ được cung cấp khi Ðơn Mua Bảo Hiểm đuợc chấp thuận. Các cá nhân quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm này nên cân nhắc tính phù hợp của sản phẩm bảo hiểm trước khi cam kết mua bảo hiểm.

Các đại lý hoặc nhà phân phối bảo hiểm được ủy quyền bởi Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (gọi chung là "Ðại Lý Bảo Hiểm") đều không phải là nhà cung cấp hoặc môi giới bảo hiểm cho khách hàng. Theo quy định luật pháp hiện hành, các Ðại Lý Bảo Hiểm sẽ không đảm bảo hoặc đại diện cho sự chính xác, đúng đắn và tính tin cậy cho nội dung trang web này. Trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm và không giới hạn trường hợp do sơ suất, Ðại Lý Bảo Hiểm hay bất kỳ bên nào có liên quan đến việc sáng tạo, biên tập và giới thiệu trang web đều không chịu trách nhiệm với khách hàng về việc bồi thường cho những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô tình, hay hệ quả của việc sử dụng hoặc trách nhiệm phải sử dụng những thông tin trong trang web này, ngay cả trong trường hợp các Ðại Lý Bảo Hiểm đã được tư vấn về những khả năng gây ra thiệt hại.

Các Ðại Lý Bảo Hiểm không phải là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm bảo hiểm.

Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).