Bảo Hiểm Du Lịch

 • Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp
 • Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân – giá trị lên đến 6 tỷ đồng
 • Bảo hiểm Chi phí Y tế - giá trị lên đến 3 tỷ đồng, với phần mở rộng tự động cho chi phí điều trị tiếp theo tại Việt Nam
 • Bảo hiểm trong trường hợp Khủng bố cho tất cả các chương trình

Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

 • Bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà từ trong ra ngoài
 • Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm rộng

Bảo Hiểm Sức Khỏe

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 3 tỷ VNĐ
 • Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký
 • Mở rộng phạm vi bảo hiểm ra các nước châu Á hoặc toàn thế giới

Bảo Hiểm Xe Ôtô

 • Bảo hiểm vật chất
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với bên thứ ba
 • Bảo hiểm tai nạn người lái xe và người ngồi trên xe
Bảo Hiểm An Vui Trọn Vẹn
 • Giải pháp tài chính toàn diện kết hợp giữa bảo vệ trọn đời và mục tiêu tiết kiệm
 • Quyền lợi được gia tăng Số tiền bảo hiểm nhân các sự kiện quan trọng trong cuộc đời