Nội dung chính hàng đầu
Gia đình Châu Á; hình ảnh được sử dụng cho trang sản phẩm bảo hiểm HSBC Việt Nam

Bảo Hiểm

Mãn nguyện tận hưởng niềm vui trong cuộc sống cùng những ưu đãi mà Bảo hiểm nhân thọ HSBC mang đến cho bạn

Bảo Hiểm Du Lịch

 • Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp

 • Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân – giá trị lên đến 6 tỷ đồng

 • Bảo hiểm Chi phí Y tế - giá trị lên đến 3 tỷ đồng, với phần mở rộng tự động cho chi phí điều trị tiếp theo tại Việt Nam

 • Bảo hiểm trong trường hợp Khủng bố cho tất cả các chương trình

Bảo Hiểm An Toàn Cá Nhân

 • Bảo vệ bạn và cả gia đình trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra

 • Các quyền lợi bổ sung

Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

 • Bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà từ trong ra ngoài

 • Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm rộng

Bảo Hiểm Sức Khỏe

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 3 tỷ VNĐ

 • Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký

 • Mở rộng phạm vi bảo hiểm ra các nước châu Á hoặc toàn thế giới

Bảo Hiểm Xe Ôtô

 • Bảo hiểm vật chất

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với bên thứ ba

 • Bảo hiểm tai nạn người lái xe và người ngồi trên xe

Bảo Hiểm An Vui Trọn Vẹn

 • Giải pháp tài chính toàn diện kết hợp giữa bảo vệ trọn đời và mục tiêu tiết kiệm

 • Quyền lợi được gia tăng Số tiền bảo hiểm nhân các sự kiện quan trọng trong cuộc đời