Trên trang này có:

Tin Mới

Thông báo Điều chỉnh các Điều Khoản & Điều Kiện của tài khoản chính Premier

Đăng ngày 01/10/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo, kể từ ngày 01/11/2019, chúng tôi sẽ có một số điều chỉnh trong “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Tài khoản chính Premier” dành cho Khách hàng Premier. Vui lòng xem Bản tóm tắt các nội dung điều chỉnh để biết thêm chi tiết.

Thông báo thay đổi Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình Trả Góp Ưu Đãi Thẻ Tín Dụng HSBC

Đăng ngày 12/09/2019

Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo, kể từ ngày 23/09/2019, Phụ lục 1 “Biểu phí và Lãi suất của Chương Trình” tại bản Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình Trả Góp Ưu Đãi Thẻ Tín Dụng HSBC (“Chương Trình”) được cập nhật.

Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện tại đây.

Quý khách có thể tham khảo thông tin Chương Trình tại đây.

Thông báo Điều chỉnh các Điều Khoản & Điều Kiện Dành Cho Ngân Hàng Trực Tuyến

Đăng ngày 12/09/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo, kể từ ngày 12/10/2019, chúng tôi sẽ thêm mục 4.k (trong trang 34) liên quan đến tài khoản thụ hưởng được lưu trên Ngân hàng Trực Tuyến vào “Điều Khoản và Điều Kiện dành cho Ngân Hàng Trực Tuyến” dành cho Khách hàng Cá Nhân. Vui lòng xem Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung để biết thêm chi tiết.

Thông báo dừng Chương Trình Rút Tiền Mặt Linh Hoạt Thẻ Tín Dụng HSBC

Đăng ngày 04/09/2019

Theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Chương Trình Rút Tiền Mặt Linh Hoạt Thẻ Tín Dụng HSBC (“Chương Trình”) kể từ ngày 06/09/2019, cụ thể:

a. Ngân Hàng sẽ không tiếp nhận các đơn đăng ký tham gia Chương Trình kể từ ngày 06/09/2019;

b. Các yêu cầu chuyển đổi sang trả góp thành công đến hết ngày 05/09/2019 sẽ chịu ràng buộc và tuân theo bảng Điều khoản và Điều kiện hiện hành của Chương Trình (*) cho đến khi khoản trả góp cuối cùng cùng lãi, phí, và chi phí phát sinh (nếu có) được thanh toán đầy đủ. 

Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện tại đây.

*Bản Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình áp dụng là bản có hiệu lực từ ngày 18/12/2018.

Thông báo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch Thẻ Tín Dụng

Đăng ngày 29/08/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin lưu ý đến Quý khách hàng về việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với giao dịch Thẻ Tín Dụng.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo thay đổi Điều khoản và Điều kiện của Chương trình 0% Lãi Suất Ưu Đãi Mua Sắm

Đăng ngày 19/07/2019

Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo, kể từ ngày 24/07/2019, chúng tôi sẽ mở rộng kỳ hạn có thể áp dụng của Chương trình 0% Lãi Suất Ưu Đãi Mua Sắm từ 3, 6, 9, 12 tháng thành 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 tháng.

Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện tại đây (PDF, 304KB).

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo nội dung trên trang Chương trình 0% Lãi Suất Ưu Đãi Mua Sắm để biết rõ kỳ hạn trả góp áp dụng tại từng Đối tác liên kết của HSBC.

Thông báo Điều chỉnh các Điều Khoản & Điều Kiện Dành Cho Ngân Hàng Trực Tuyến

Đăng ngày 26/06/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo, kể từ ngày 26/07/2019, chúng tôi sẽ điều chỉnh Điều Khoản và Điều Kiện dành cho Ngân Hàng Trực Tuyến đối với khách hàng cá nhân.

Vui lòng xem chi tiết tại bản tóm tắt (PDF, 258KB) các thay đổi.

Thông Báo Điều Chỉnh Hạn Mức Giao Dịch Ngân Hàng Trực Tuyến/ HSBC Mobile banking

Đăng ngày 10/04/2019

Kể từ ngày 22/04/2019, hạn mức giao dịch ngày của Ngân Hàng Trực Tuyến và HSBC Mobile Banking được điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 208KB).

Thông báo điều chỉnh các điều khoản & điều kiện Thẻ Thanh Toán Quốc Tế

Đăng ngày 20/03/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo, kể từ ngày 20/04/2019, chúng tôi sẽ điều chỉnh các Điều Khoản và Điều Kiện của Thẻ Thanh Toán Quốc Tế với cập nhật quan trọng liên quan đến chủ thẻ thanh toán quốc tế người nước ngoài.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 269KB).

Thông báo Danh sách Khách hàng nhận Ưu đãi 2 của chương trình "Khởi Đầu Vượt Trội 3" (Đợt 2)

Đăng ngày 01/03/2019

Chúc mừng các Chủ Thẻ đủ điều kiện nhận Ưu đãi 2 – Đợt 2 trong chương trình "Khởi Đầu Vượt Trội 3" diễn ra từ ngày 01/10/2018 – 31/12/2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 391KB).

Thông Báo Thay Đổi Sản phẩm Bảo Hiểm Xe Ôtô

Đăng ngày 01/03/2019

Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo sản phẩm bảo hiểm xe ô tô sẽ được thay đổi và triển khai kể từ ngày 01/03/2019.

Để biết thêm thông tin thay đổi của sản phẩm, Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 157KB).

Thông báo Danh sách Khách hàng của Chương trình Ưu Đãi Với Thẻ HSBC Premier Mastercard® Q3-2018 (Ưu đãi 2 & 3) – Đợt 2

Đăng ngày 26/02/2019

Chúc mừng khách hàng HSBC Premier thỏa điều kiện nhận thưởng Ưu đãi 2 & Ưu đãi 3 của chương trình "Ưu Đãi Với Thẻ HSBC Premier Mastercard® Q3-2018" diễn ra từ ngày 15/08/2018 đến 31/12/2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 232KB).

HSBC Thông Báo Về Khảo Sát  Sự Hài Lòng Của Quý Khách Năm 2019

Đăng ngày 30/01/2019

Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý khách, Ngân hàng HSBC đã hợp tác với Ipsos Việt Nam, một công ty nghiên cứu thị trường có uy tín, để khảo sát ý kiến phản hồi của Quý khách về dịch vụ của chúng tôi đang cung cấp và về dịch vụ do nhân viên công ty AIA và Bảo Việt cung cấp liên quan đến sản phẩm bảo hiểm AIA và Bảo Viêt phân phối qua Ngân hàng HSBC.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 136KB)

Thông báo thay đổi Điều Khoản & Điều Kiện

Đăng ngày 13/12/2018

Điều chỉnh Biểu Phí Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân

Đăng ngày 05/12/2018

Từ ngày 15/12/2018, Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) thông báo thay đổi "Phí thay đổi hạn mức thẻ" đối với Thẻ tín dụng HSBC của HSBC và cập nhật một phần liên quan đến phí thường niên. 

Quý khách vui lòng tham khảo chi tiết tại Biểu Phí Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân (PDF, 242KB)Biểu Phí Dịch Vụ HSBC Premier (PDF, 245KB)

Thông báo thay đổi Điều Khoản & Điều Kiện

Đăng ngày 05/12/2018

Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin thông báo, kể từ ngày 07/12/2018, chúng tôi sẽ điều chỉnh:

  1. Các Điều Khoản và Điều Kiện của Tài Khoản Chính Premier (PDF, 833KB); và
  2. Các Điều Khoản và Điều Kiện dành cho khách hàng cá nhân (PDF, 823KB)

Quý khách vui lòng tham khảo chi tiết tại bản tóm tắt các thay đổi dành cho Khách hàng Premier và Khách hàng cá nhân.

Thông Báo Thời Hạn Sử Dụng Cửa Thẻ Tín Dụng Phát Hành Mới

Đăng ngày 05/11/2018

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tất cả thẻ tín dụng phát hành mới từ ngày 12/11/2018 sẽ có thời hạn sử dụng trong vòng 5 năm.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 257KB).

Thông báo về Thứ tự thu hồi Gốc, Lãi Tiền Vay và Phương Pháp Tính Lãi

Đăng ngày 26/12/2017

Nhằm tuân thủ Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 và Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017, chúng tôi thực hiện một số thay đổi liên quan đến Thứ tự thu hồi Gốc, Lãi Tiền Vay kể từ ngày 02/12/2017 và Phương Pháp Tính Lãi kể từ ngày 02/01/2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 266KB).

Thông Báo

Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Tóm Tắt Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30 Tháng 6 Năm 2019

Đăng ngày 29/08/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) công bố báo cáo tài chính giữa niên độ tóm tắt cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Vui lòng nhấn vào đây (PDF, 6.5MB) để xem chi tiết.

Trang web HSBC Việt Nam mới sắp ra mắt!

Đăng ngày 10/05/2019

Chúng tôi hân hạnh ra mắt Quý khách trang web HSBC Việt Nam với Giao Diện mớiTrải Nghiệm mới vào tháng 06/2019.

Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Năm 2018

Đăng ngày 28/03/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) công bố báo cáo tài chính tóm tắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 3MB).

Thông báo Thay đổi Địa Điểm Chi Nhánh Đà Nẵng

Đăng ngày 22/01/2019

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin trân trọng thông báo Chi nhánh Đà Nẵng, trụ sở đặt tại 74 Bạch Đằng (Tòa nhà Riverside), phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng sẽ thay đổi về địa điểm mới tại Phòng 2, tầng 1, Tòa nhà văn phòng số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 04/03/2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây (PDF, 705KB).

Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Năm 2017

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) công bố báo cáo tài chính tóm tắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Vui lòng nhấn vào đây (PDF, 1.006KB).

Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cần Thơ

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xin trân trọng thông báo Chi nhánh Cần Thơ, trụ sở đặt tại Tòa nhà STS, số 11, Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 28/02/2018.

Quý Khách có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch tại Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, các Chi nhánh và Phòng Giao dịch khác; hoặc tiếp tục sử dụng mạng lưới ATM hay liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng đối với tài khoản cá nhân; hoặc liên hệ Giám đốc Quan hệ Khách hàng đối với tài khoản doanh nghiệp.

Vui lòng nhấn vào đây (PDF, 161KB) để xem chi tiết.

Báo Cáo Tài Chính Giữa Kỳ Năm 2017

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) báo cáo tài chính giữa niên độ tóm tắt cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Vui lòng nhấn vào đây (PDF, 316KB) để xem chi tiết.

Cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 2,2MB).

Kiểm tra an toàn tại các máy ATM trong toàn hệ thống HSBC

HSBC cam kết về chất lượng dịch vụ cho tất cả các khách hàng.

Chúng tôi đã tiến hành và hoàn thành công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn cho tất cả các máy ATM trong toàn hệ thống của HSBC tại Việt Nam ( bao gồm việc kiểm tra về hệ thống điện). Tất cả máy ATM của ngân hàng HSBC tại Việt Nam đều đang vận hành trong tình trạng an toàn cho khách hàng.

Các vấn đề cần lưu ý về việc thanh toán thẻ tín dụng

Để tiếp tục tận hưởng các khuyến mãi và quyền lợi của Thẻ Tín Dụng HSBC của Quý Khách, chúng tôi trân trọng cung cấp đến Quý Khách các điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng và thanh toán thẻ.

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 191KB).

HSBC hợp tác phân phối sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA

Chúng tôi trân trọng thông báo kể từ ngày 15/05/2017, Ngân Hàng một thành viên HSBC (Việt Nam) ("HSBC”) sẽ hợp tác với Công ty TNHH AIA (Việt Nam) ("AIA”) trong việc phân phối sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ của AIA. Kể từ ngày này, HSBC sẽ ngừng phân phối sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ của Bảo Việt.

Vui lòng nhấn vào bản Hỏi & Đáp (PDF, 349KB) nếu Quý khách có thắc mắc.

Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Năm 2016

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) báo cáo tài chính tóm tắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Vui lòng nhấp vào đây (PDF, 394KB) để xem chi tiết.

Đối Tác Kinh Doanh

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam xác nhận hiện tại chúng tôi đang hợp tác với Công ty Cổ phần Mocap Việt Nam để phát triển sản phẩm Thẻ Tín Dụng tại thị trường Việt Nam.

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây (PDF, 131KB).

Lịch Nghỉ Lễ

Cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam

HSBC Thông báo Lịch Nghỉ Tết Lễ 2019

Đăng ngày 28/05/2019

Cám ơn Qúy khách đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ trong năm 2019.

Vui lòng xem lịch hoạt động chi tiết tại đây (PDF, 538KB).

HSBC Thông báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2019

Đăng ngày 16/01/2019

HSBC trân trọng thông báo chúng tôi sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 vào Thứ Hai, ngày 04/02/2019. Chúng tôi sẽ hoạt động lại bình thường vào Thứ Hai, ngày 11/02/2019.

Vui lòng xem lịch hoạt động chi tiết dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp (PDF, 208KB)Khách hàng Cá Nhân (PDF, 83KB).

Thông báo nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2019

Đăng ngày 24/12/2018

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) trân trọng thông báo chúng tôi sẽ nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2019 từ ngày 29/12/2018 (Thứ Bảy) đến ngày 01/01/2019 (Thứ Ba), và mở cửa hoạt động lại vào ngày 02/01/2019 (Thứ Tư). Chúng tôi cũng sẽ đóng cửa ngày 05/01/2019 (Thứ Bảy).

Quý khách vui lòng tham khảo chi tiết cho Khách hàng Doanh Nghiệp (PDF, 216KB)Khách hàng Cá Nhân (PDF, 150KB).