Nội dung chính hàng đầu

Vì sao chương trình này phù hợp với bạn?

Ước mơ và mục tiêu của mỗi người là khác nhau. Khoản vay tiêu dùng tín chấp của HSBC sẽ giúp Quý khách hiện thực hóa ước mơ và mục tiêu sớm hơn, dễ dàng hơn, với nhiều linh hoạt và ưu đãi nổi bật.

  • Lãi suất

từ 13,99%/ năm đến 16,49%/ năm1

1 tính trên dư nợ giảm dần

  • Giải ngân nhanh trong vòng 48 giờ
  • Khoản vay lên đến 900 triệu VND
  • Thời hạn vay linh hoạt lên đến 60 tháng
  • Thủ tục đơn giản, nhanh gọn
  • Lãi suất được tính trên dư nợ giảm dần

Khám phá lãi suất và phí

So sánh cách tính lãi suất Vay Tiêu Dùng

Ngân hàng HSBC áp dụng phương pháp tính lãi suất trên số dư nợ giảm dần. Bên dưới là ví dụ minh họa về cách tính tiền lãi cho khoản vay 60 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng:

Tính trên số dư nợ cố định ở mức lãi suất 9%/năm.

Tháng
Nợ gốc
Tiền lãi
Số tiền phải trả
1 5.000.000 443.836
5.443.836
2 5.000.000 443.836
5.443.836
3 5.000.000 443.836
5.443.836
4 5.000.000 443.836
5.443.836
5 5.000.000 443.836
5.443.836
6 5.000.000 443.836
5.443.836
7 5.000.000 443.836
5.443.836
8 5.000.000 443.836
5,443,836
9 5.000.000 443.836
5.443.836
10 5.000.000 443.836
5.443.836
11 5.000.000 443.836
5.443.836
12 5.000.000
443.836
5.443.836
Tổng số
60.000.000 5.326.027
65.326.027

Tính trên số dư nợ cố định ở mức lãi suất 9%/năm.

Tháng
1
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
2
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
3
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
4
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
5
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
6
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
7
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
8
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5,443,836
Tháng
9
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
10
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
11
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
12
Nợ gốc
5.000.000
Tiền lãi
443.836
Số tiền phải trả
5.443.836
Tháng
Tổng số
Nợ gốc
60.000.000
Tiền lãi
5.326.027
Số tiền phải trả
65.326.027

HSBC - Tính trên số dư nợ giảm dần ở mức lãi suất 15,99%/năm

Tháng
Nợ gốc
Tiền lãi
Số tiền phải trả
1 4.576.165
788.548
5.443.568
2 4.763.722
727.370
5.443.568
3 4.799.962
665.387
5.443.568
4 4.840.852
602.590
5.443.568
5 4.868.533
538.968
5.443.568
6 4.984.294
474.509
5.443.568
7 5.020.310
409.203
5.443.568
8 5.088.488
343.039
5.443.568
9 5.166.818
276.006
5.443.568
10 5.213.838
208.091
5.443.568
11 5.312.600
139.284
5.443.568
12 5.364.418
69.573
5.363.325
Tổng số
60.000.000
5.242.568
65.242.568

HSBC - Tính trên số dư nợ giảm dần ở mức lãi suất 15,99%/năm

Tháng
1
Nợ gốc
4.576.165
Tiền lãi
788.548
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
2
Nợ gốc
4.763.722
Tiền lãi
727.370
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
3
Nợ gốc
4.799.962
Tiền lãi
665.387
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
4
Nợ gốc
4.840.852
Tiền lãi
602.590
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
5
Nợ gốc
4.868.533
Tiền lãi
538.968
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
6
Nợ gốc
4.984.294
Tiền lãi
474.509
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
7
Nợ gốc
5.020.310
Tiền lãi
409.203
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
8
Nợ gốc
5.088.488
Tiền lãi
343.039
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
9
Nợ gốc
5.166.818
Tiền lãi
276.006
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
10
Nợ gốc
5.213.838
Tiền lãi
208.091
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
11
Nợ gốc
5.312.600
Tiền lãi
139.284
Số tiền phải trả
5.443.568
Tháng
12
Nợ gốc
5.364.418
Tiền lãi
69.573
Số tiền phải trả
5.363.325
Tháng
Tổng số
Nợ gốc
60.000.000
Tiền lãi
5.242.568
Số tiền phải trả
65.242.568

Mặc dù lãi suất trên số dư nợ giảm dần cao hơn nhưng tiền lãi phải trả trên dư nợ giảm dần ít hơn tiền lãi phải trả trên dư nợ cố định do cách tính lãi khác nhau.

Lãi suất nêu trên chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi theo tình hình thị trường.

Khi có nhu cầu vay, Quý khách nên hỏi rõ mức lãi suất được tính trên dư nợ cố định hay dư nợ giảm dần hoặc tổng số tiền lãi phải trả trên khoản vay.

Điều kiện đăng ký và Hồ sơ cần thiết

Cách thức đăng ký khoản vay

Vui lòng đảm bảo Quý khách đã đọc kỹ thông tin trong phần "Điều kiện đăng ký và Hồ sơ cần thiết" và Điều khoản và Điều kiện của chương trình Vay Tiêu Dùng.

Điều khoản và Điều kiện chương trình Vay Tiêu Dùng trong thời gian COVID.

Đăng ký qua điện thoại

Liên hệ với Ngân hàng:

(84 28) 37 247 247 (miền Nam)

(84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

Tổng đài hoạt động hằng ngày từ 8h sáng đến 10h đêm.

Những câu hỏi thường gặp

Sản phẩm liên quan

Cha mẹ và con trai đang cùng vẽ trong một căn phòng; hình ảnh sử dụng cho trang Vay Thế Chấp Nhà HSBC.
 

Tạo ra một không gian sống mới thoải mái cho cả gia đình.

Một cặp đôi đang cùng nhau trang trí lại ngôi nhà; hình ảnh sử dụng cho trang Vay Thấu Chi HSBC Việt Nam
 

Đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn và tiếp tục tận hưởng lãi suất tiền gửi hấp dẫn.

Một gia đình bốn người vào một ngôi nhà mang theo một số hộp để di chuyển đồ đạc; hình ảnh được sử dụng cho Trang Cho Vay Thế Chấp Mua Nhà Của HSBC Việt Nam.
 

Nắm bắt cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước ngay hôm nay.