Nội dung chính hàng đầu
Cặp đôi lắp rắp đồ nội thất; hình ảnh được sử dụng cho trang Bảo Hiểm An Toàn Cá Nhân Việt Nam

Bảo Hiểm An Toàn Cá Nhân

Ngay hôm nay, an tâm trong mọi tình huống

HSBC Bảo Hiểm An Toàn Cá Nhân

Hãy chuẩn bị cho mình và gia đình các khả năng về tài chính để giải quyết tai nạn ở mức chi phí phải chăng!
Với Bảo Hiểm An Toàn Cá Nhân, Quý khách có thể được bảo hiểm trọn vẹn nếu chẳng may Quý khách bị tai nạn ở bất kỳ nơi đâu tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Quyền lợi

  • Số tiền được thanh toán có thể lên tới 840.000.000 VND

    Chỉ với chưa đến 4.000 VND/ngày, Bảo hiểm an toàn cá nhân sẽ trả số tiền có thể tới 840.000.000 VND nếu như tai nạn xảy ra và gây tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn (xem chi tiết bảng tỉ lệ bồi thường).

  • Bảo vệ Quý khách trong khi làm việc

    Hầu hết chúng ta dành tới 1/3 thời gian mỗi ngày cho công việc. Chúng tôi hiểu và bảo vệ Quý khách trong suốt thời gian làm việc cũng như các khoảng thời gian khác.

  • Các quyền lợi bổ sung của Bảo hiểm an toàn cá nhân

    Chi phí y tế:Nếu Quý khách phải nằm viện do hậu quả của tai nạn, Quý khách sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính cho các chi phí y tế phát sinh tới hơn 16.000.000 VND một năm; Trợ cấp tuần:Khoản trợ cấp tuần tương ứng với 840.000 VND/tuần và có thể kéo dài trong 24 tuần sẽ được trả trong trường hợp Quý khách bị tai nạn và bị mất thu nhập do hậu quả của chính tai nạn đó.

Thông Tin Sản Phẩm

Bảo hiểm An Toàn Cá Nhân cho Quý khách 2 sự lựa chọn với số tiền được thanh toán có thể lên tới 840.000.000 VND. Quý khách có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình nhất.

Chương trình bảo hiểm và phí bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm
Nhóm A (VND)
Nhóm B (VND)
Tử vong
504.000.000
840.000.000
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
504.000.000
840.000.000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn
504.000.000
840.000.000
Chi phí y tế (/năm)
Không áp dụng 16.800.000
Trợ cấp tuần
Không áp dụng 840.000 VND/tuần x 24 tuần
Phí bảo hiểm (/năm)
588.000 1.176.000

Chương trình bảo hiểm và phí bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm
Tử vong
Nhóm A (VND)
504.000.000
Nhóm B (VND)
840.000.000
Quyền lợi bảo hiểm
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Nhóm A (VND)
504.000.000
Nhóm B (VND)
840.000.000
Quyền lợi bảo hiểm
Thương tật bộ phận vĩnh viễn
Nhóm A (VND)
504.000.000
Nhóm B (VND)
840.000.000
Quyền lợi bảo hiểm
Chi phí y tế (/năm)
Nhóm A (VND)
Không áp dụng
Nhóm B (VND)
16.800.000
Quyền lợi bảo hiểm
Trợ cấp tuần
Nhóm A (VND)
Không áp dụng
Nhóm B (VND)
840.000 VND/tuần x 24 tuần
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm (/năm)
Nhóm A (VND)
588.000
Nhóm B (VND)
1.176.000

Đối tượng tham gia bảo hiểm và Đăng ký ngay

Người Việt Nam, Việt kiều hoặc người nước ngoài, từ 18 - 65 tuổi, hiện đang làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam.

Sản phẩm này chỉ áp dụng cho Khách hàng tái tục.

Liên hệ với Ngân hàng

hoặc gọi vào Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC 

(84 28) 37 247 247 (miền Nam) 

(84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

Hoạt động hàng ngày: từ 8h sáng đến 10h đêm

Những câu hỏi thường gặp

Thông tin quan trọng

Sản phẩm Bảo hiểm Sức Khỏe An Toàn Cá Nhân do Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, địa chỉ số 104, phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam cung cấp. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ của và không được bảo đảm bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt thay đổi theo từng thời điểm và Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung. Các thuật ngữ, trường hợp loại trừ và điều kiện cụ thể áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp Ðồng Bảo Hiểm. Hợp Ðồng Bảo Hiểm sẽ được cung cấp khi Ðơn Mua Bảo Hiểm đuợc chấp thuận. Các cá nhân quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm này nên cân nhắc tính phù hợp của sản phẩm bảo hiểm trước khi cam kết mua bảo hiểm.

Các đại lý hoặc nhà phân phối bảo hiểm được ủy quyền bởi Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (gọi chung là "Ðại Lý Bảo Hiểm") đều không phải là nhà cung cấp hoặc môi giới bảo hiểm cho khách hàng. Theo quy định luật pháp hiện hành, các Ðại Lý Bảo Hiểm sẽ không đảm bảo hoặc đại diện cho sự chính xác, đúng đắn và tính tin cậy cho nội dung trang web này. Trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm và không giới hạn trường hợp do sơ suất, Ðại Lý Bảo Hiểm hay bất kỳ bên nào có liên quan đến việc sáng tạo, biên tập và giới thiệu trang web đều không chịu trách nhiệm với khách hàng về việc bồi thường cho những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô tình, hay hệ quả của việc sử dụng hoặc trách nhiệm phải sử dụng những thông tin trong trang web này, ngay cả trong trường hợp các Ðại Lý Bảo Hiểm đã được tư vấn về những khả năng gây ra thiệt hại.

Các Ðại Lý Bảo Hiểm không phải là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm bảo hiểm.

Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).