Nội dung chính hàng đầu
miễn phí chuyển tiền và tý giá ngoại tệ ưu đãi Một cái bàn với những chiếc ghế, hình ảnh được sử dụng cho trang giao dịch ngoại hối

Giao Dịch Ngoại Hối

Giao Dịch Ngoại Hối đa dạng sẽ đáp ứng các nhu cầu của Quý khách

Lợi ích

Gửi & rút tiền mặt

 • Dịch vụ đa dạng và nhanh chóng
 • Thời gian phục vụ liên tục từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
 • Gửi và rút tiền mặt nhanh chóng và tiện lợi từ Tài Khoản Vãng Lai và Tài Khoản An Lợi

Thu Đổi Ngoại Tệ

 • Giao dịch chuyển đổi nhiều loại tiền tệ
 • Chuyển đổi trực tiếp và chuyển đổi chéo nhiều loại tiền tệ

Tỷ giá ưu đãi

Dành riêng cho khách hàng HSBC Premier, áp dụng cho các giao dịch tại quầy

Điều kiện và hồ sơ giao dịch

Điều kiện1

 • Chuyển đổi từ ngoại tệ sang Việt Nam đồng: áp dụng cho tất cả các khách hàng
 • Chuyển đổi từ ngoại tệ sang ngoại tệ khác: áp dụng cho tất cả các khách hàng có tiền trong tài khoản An Lợi/Vãng Lai
 • Chuyển đổi từ Việt Nam đồng sang ngoại tệ: áp dụng cho các tất cả các khách hàng có tài khoản tại HSBC Việt Nam và giấy tờ chứng minh mục đích mua ngoại tệ

Hồ sơ giao dịch

 • Hộ chiếu hoặc Chứng Minh Nhân Dân (CMND)
 • Giấy tờ chứng minh nguồn tiền

1Đáp ứng điều kiện theo quy định

Quý khách cần tìm hiểu thêm?

Hãy đến điểm giao dịch HSBC,

hoặc gọi Dịch Vụ Khách Hàng HSBC
(84 28) 37247247 (miền Nam)
(84 24) 62707707 (miền Bắc)

Hoạt động hàng ngày: từ 8h sáng đến 10h đêm