Nội dung chính hàng đầu
Gia đình bốn người đang bước vào nhà với các túi mua sắm; hình ảnh sử dụng cho trang đổi điểm thưởng thẻ tín dụng HSBC Việt Nam.

Chương Trình Điểm Thưởng

Khám phá chương trình Điểm Thưởng Thẻ Tín Dụng HSBC với các ưu đãi hấp dẫn. Đổi điểm ngay.

Khám phá Danh mục đổi điểm thưởng Thẻ Tín dụng HSBC mới nhất để tận hưởng các ưu đãi Hoàn tiền, Miễn phí thường niên, Mã quà tặng điện tử và tích lũy dặm bay. Đổi điểm ngay.

Thanh toán bằng Điểm Thưởng

Thanh toán bằng Điểm Thưởng

Sử dụng Điểm Thưởng để thanh toán cho dư nợ Thẻ Tín Dụng và tức thì tăng hạn mức khả dụng bằng tính năng “Thanh toán bằng Điểm Thưởng” chỉ riêng có tại cho ứng dụng HSBC Việt Nam.

Tỉ lệ quy đổi Điểm Thưởng:

  • Thẻ HSBC Visa Chuẩn: 5.000 Điểm Thưởng = 10.000 VNĐ
  • Thẻ Visa Bạch Kim/Premier World Mastercard®: 4.000 Điểm Thưởng = 10.000 VNĐ
  • Số tiền quy đổi tối thiểu phải từ 50.000 VNĐ và số tiền quy đổi phải là bội số của 10.000 VNĐ

Nếu Quý khách vẫn chưa tải ứng dụng HSBC Việt Nam, hãy tải ngay ứng dụng để bắt đầu trải nghiệm.

Hướng dẫn đổi Điểm thưởng

Thanh toán bằng Điểm Thưởng

Quý khách có thể đổi điểm thưởng để thanh toán cho số dư Thẻ Tín Dụng thông qua Ứng dụng HSBC Việt Nam.

Quy đổi điểm trực tuyến (Không áp dụng cho dặm bay)

Quý khách có thể đổi điểm thưởng nhanh chóng thông qua Ngân hàng trực tuyến HSBC

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC

Ngoài ra, Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC. Vui lòng liên hệ:

  • Khách hàng cá nhân: Hoạt động 24/7 cho việc báo mất hoặc thất lạc thẻ hoặc thiết bị bảo mật, khiếu nại giao dịch hoặc khiếu nại khác liên quan đến Thẻ, và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày cho các vấn đề khác.
    (84 28) 37 247 247 (miền Nam)
    (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
  • Chủ Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim (24/7): (84 28) 37 247 248
  • Khách hàng Premier (24/7): (84 28) 37 247 666

Bạn đã có Thẻ Tín Dụng HSBC chưa?