Nội dung chính hàng đầu

Trợ giúp và Hỗ trợ

Quý khách cần trợ giúp gì?

 

Quý khách có thể liên hệ với Ngân hàng qua điện thoại, thư điện tử, thư tín hoặc trực tiếp đến chi nhánh HSBC gần nhất.

 

Quý khách có thể tìm kiếm hoặc tải các mẫu đơn tại đây.

 

Truy cập phần Lãi suất và Biểu phí để xem tất cả các lãi suất và biểu phí của sản phẩm.

 
liên kết này sẽ mở trong một cửa sổ mới

Bảo vệ Quý khách khỏi tội phạm lừa đảo và tội phạm tài chính.

 

Tìm kiếm thông tin cập nhật về dịch vụ, Điều khoản và Điều kiện, Thông Báo, Thông Báo nghỉ lễ và các thông tin khác.

 

Cập nhật thông tin về lịch bảo trì hệ thống của Ngân hàng.

 

Tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi khi giao dịch với ngân hàng, bao gồm thẻ tín dung, bảo hiểm, các sản phẩm vay và ngoại hối.

 

Tìm kiếm những cách giúp Quý khách bảo mật tài khoản, thông tin cá nhân, thông tin riêng tư.

 

Tìm hiểu tất cả phương thức mà Quý khách có thể giao dịch với Ngân hàng.