Nội dung chính hàng đầu

Đăng ký Ngân Hàng Trực Tuyến

Bắt đầu Ngân hàng trực tuyến của bạn với HSBC bằng 3 bước đơn giản

Bước 1: Đăng ký

Để đăng ký Ngân Hàng Trực Tuyến, Quý khách có thể chọn sử dụng một trong ba cách sau:

  • Số thẻ tín dụng
  • Số tài khoản thẻ thanh toán quốc tế
  • Mã số Ngân hàng qua điện thoại

Nhấn chọn để bắt đầu trải nghiệm:

Bước 2: Nhận Thiết Bị Bảo Mật

Để sử dụng dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến, Quý khách cần có Thiết Bị Bảo Mật.

Sau khi Quý khách hoàn tất đăng ký Ngân hàng Trực tuyến, Ngân hàng sẽ gửi Thiết Bị Bảo Mật về địa chỉ liên hệ đã đăng ký của Quý khách như ghi nhận của Ngân hàng trong vòng 5-7 ngày làm việc. Vui lòng đảm bảo địa chỉ nhận thư của Quý khách đăng ký ở Ngân hàng luôn được cập nhật. (Dịch vụ chuyển phát chỉ áp dụng cho địa chỉ đăng ký ở Việt Nam). Nếu Quý khách vẫn chưa nhận được Thiết Bị Bảo Mật mới, vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng để yêu cầu chuyển phát lại bằng cách gọi số:

 

Khách hàng Cá Nhân:

(84 28) 37 247 247 (miền Nam)

(84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

Chủ Thẻ Tín Dụng Bạch Kim: (84 28) 37 247 248

Khách hàng Premier: (84 28) 37 247 666

Bước 3: Kích hoạt Thiết Bị Bảo Mật

Sau khi Quý khách đăng ký Ngân hàng Trực tuyến thành công và nhận được Thiết Bị Bảo Mật, Quý khách sẽ được yêu cầu “Kích hoạt Thiết Bị Bảo Mật” trong lần đăng nhập đầu tiên.

Khi Quý khách đăng nhập Ngân hàng Trực tuyến với Thiết Bị Bảo Mật giúp tăng cường tính bảo mật, Quý khách có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Ngân hàng Trực tuyến.

Ứng dụng HSBC Vietnam Mobile Banking

Vui lòng quét mã để tải ứng dụng HSBC Vietnam Mobile Banking và trải nghiệm dịch vụ ngân hàng ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào.

Logo ứng dụng HSBC Mobile Banking
Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới
Mã QR cho ứng dụng HSBC Mobile Banking trên App Store
Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới
Mã QR cho ứng dụng HSBC Mobile Banking trên Google Play