Nội dung chính hàng đầu
Ba sinh viên sử dụng máy tính bảng và máy tính cá nhân trên sân trường; hình ảnh sử dụng cho trang Chương trình Hỗ trợ Du học sinh của HSBC

Sẵn sàng nắm bắt cơ hội

Học tập tại Canada giờ đây đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn

Chương trình Hỗ trợ Du học sinh của HSBC

Nếu Quý khách đang lên kế hoạch học tập tại Canada, HSBC Việt Nam có thể hỗ trợ việc chuẩn bị du học của Quý khách với Chương Trình Hỗ trợ Du học sinh.

Lợi ích

  • Tư vấn đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ du học

  • Cung cấp thông tin mở tài khoản tại Canada

  • Miễn phí phí chuyển tiền ra nước ngoài cho cả học phí và sinh hoạt phí

Yêu cầu

  • Quý khách phải có tài khoản chung hoặc riêng dưới tên mình tại HSBC Việt Nam
  • Quý khách phải trên 18 tuổi
  • Quý khách phải có Thư Chấp Nhận của tổ chức giáo dục được chỉ định tại Canada cho học kỳ sắp tới
  • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang HSBC Canada web

Cách tham gia

Để đăng ký tham gia chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email sau: