Nội dung chính hàng đầu
Một cô gái và một cậu bé chạy trước mặt cha mẹ và ông bà; hình ảnh sử dụng cho trang Bảo Hiểm Sống Khỏe Hơn 100 của HSBC Việt Nam.

Bảo Hiểm Sống Khỏe Hơn 100

Giải pháp bảo vệ lâu dài vượt trội trước Ung thư và Bệnh hiểm nghèo

BẢO HIỂM TRỌN VẸN BỆNH UNG THƯ HIỂM NGHÈO

Giải pháp bảo vệ lâu dài vượt trội

  • Bảo vệ tài chính trước Ung thư và Bệnh hiểm nghèo từ 0-100 tuổi

  • Đóng phí ngắn hạn, đảm bảo 100% giá trị bảo vệ

Quyền lợi

Khách hàng có thể chọn lựa tham gia một trong hai quyền lợi sau:

Quyền lợi Cơ bản

Quyền lợi Nâng cao

Khi chọn Quyền lợi nâng cao, khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như Quyền lợi cơ bản, đồng thời khách hàng có thể nhận trước một phần của STBH tương ứng với các sự kiện bảo hiểm giai đoạn sớm.

*Tổng quyền lợi cho các lần chi trả quyền lợi bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm. Số tiền chi trả theo các quyền lợi này sẽ được khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm tử vong, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi sống thọ.

Sản phẩm bổ trợ

Khách hàng có thể chọn lựa tham gia thêm những sản phẩm bổ trợ sau để gia tăng quyền lợi bảo hiểm.

Đối tượng tham gia

  • Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: 30 ngày tuổi đến 60 tuổi  
  • Tuổi kết thúc hợp đồng: Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: đến ngày kỷ niệm hợp đồng sau khi người được bảo hiểm đạt 100 tuổi  
  • Thời hạn đóng phí: 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm

Cách thức đăng ký

Liên hệ với Ngân hàng

(84 28) 37 247 247 (miền Nam)

(84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

Hoạt động hàng ngày: từ 8h sáng đến 10h tối

Thời gian cân nhắc

Khách hàng có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. Công ty sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà khách hàng đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe nếu có.

Những câu hỏi thường gặp

Kênh thanh toán phí bảo hiểm định kỳ

  1. Thanh toán tự động qua tài khoản HSBC
  2. Ngân hàng trực tuyến HSBC
  3. Chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản AIA tại HSBC
  4. Trả tiền trực tuyến thông qua trang web

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng: 

(84 28) 37 247 247 (miền Nam)

(84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

Thông tin quan trọng

Sản phẩm bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100 do Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (“AIA”), địa chỉ lầu 15 Tòa nhà Saigon Centre Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ cũng như là bảo đảm của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được AIA thay đổi theo từng thời điểm và HSBC sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm do AIA ban hành. Các thuật ngữ, trường hợp loại trừ và điều kiện cụ thể áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp Ðồng Bảo Hiểm được ký kết giữa AIA và khách hàng. Hợp Ðồng Bảo Hiểm sẽ được ký kết khi Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm đuợc chấp thuận. Các cá nhân quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm này nên cân nhắc tính phù hợp của sản phẩm trước khi cam kết mua. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.