Nội dung chính hàng đầu
Nhân viên trong văn phòng vui mừng thắng lợi; hình ảnh sử dụng cho trang ưu đãi về tài khoản nhận lương qua Ngân hàng HSBC Việt Nam

Nhận lương qua tài khoản thanh toán HSBC

Cung cấp gói dịch vụ tài chính toàn diện khi mở tài khoản lương.

Tiện ích khi mở tài khoản lương tại HSBC

Hai bạn gái đang cùng nhau dùng thẻ thanh toán quốc tế HSBC mua sắm

Miễn phí

  • Phát hành Thẻ Thanh Toán Quốc tế

    Tận hưởng ngay những ưu đãi từ thẻ

  • Phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC năm đầu tiên

  • Phí dịch vụ nếu số dư trung bình tối thiểu hàng tháng thấp hơn quy định

  • Phí rút tiền mặt tại ATM và mạng VISA/ PLUS ở Việt Nam*

  • Phí chuyển VND trong nước và nước ngoài qua Ngân hàng Trực tuyến*

* Theo chương trình CEPS hiện hành

Người phụ nữ đang vui vẻ nhận chiếc xe hơi mới

Vay tiêu dùng cá nhân

Nhận ngay lãi suất ưu đãi