Nội dung chính hàng đầu

Chương Trình Trả Góp

Chương Trình Trả Góp 0% lãi suất

Tại hơn hằng trăm cửa hàng đối tác liên kết của HSBC toàn quốc, Chương trình Ưu Đãi Mua Hàng Trả Góp cho phép bạn mua ngay bằng Thẻ Tín Dụng HSBC và trả dần trong thời gian lên đến 12 tháng và hoàn toàn không chịu bất cứ khoản lãi suất và phí dịch vụ.

Lợi ích chương trình

  • 0% lãi suất, 0 phí chuyển đổi
  • Mua trước trả dần mỗi tháng trong vòng 3, 6, 9 hoặc 12 tháng
  • Không cần nộp thêm bất kỳ giấy tờ chứng minh nào
  • Tích điểm thưởng đổi quà tặng giá trị với Chương Trình Điểm Thưởng và Vạn Dặm Năm Châu

Ví dụ:

Thời hạn
3 Tháng
6 Tháng
9 Tháng
12 Tháng
Số tiền gốc và lãi trả hàng tháng (VND)
4.000.000
2.000.000
1.333.333
1.000.000

Ví dụ:

Thời hạn
Số tiền gốc và lãi trả hàng tháng (VND)
3 Tháng
4.000.000
6 Tháng
2.000.000
9 Tháng
1.333.333
12 Tháng
1.000.000

Quy trình thanh toán khi mua hàng trả góp từ đối tác HSBC:

  • Thanh toán món hàng hoặc dịch vụ bằng Thẻ Tín Dụng HSBC như giao dịch bình thường.
  • Quý khách vui lòng (1) điền vào đơn đăng ký Chương trình 0% lãi suất Ưu đãi mua sắm của ngân hàng HSBC tại các đối tác liên kết của HSBC hoặc (2) nhắn tin với cú pháp theo quy định đối với từng đối tác để đăng kí tham gia Chương trình 0% lãi suất Ưu đãi mua sắm. (Vui lòng click "Tìm hiểu thêm" để biết phương thức tham gia trả góp cho từng đối tác).
  • Khoản trả dần mỗi tháng sẽ được thể hiện trên Bảng sao kê Thẻ Tín Dụng như một giao dịch thông thường.

Lưu ý: Giá trị trả góp bằng giá trị quẹt thẻ.

Bằng việc yêu cầu và sử dụng dịch vụ này, Chủ thẻ đồng ý chấp nhận và chịu ràng buộc với các Điều khoản & Điều kiện của Chương Trình Mua Hàng Trả Góp.