Nội dung chính hàng đầu

Bảng quyền lợi

Bảng quyền lợi Bảo Hiểm Du Lịch

Quyền lợi Bảo Hiểm Du Lịch

 • Chương trình đồng: 400 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm Tai nạn cá nhân và Không giới hạn về VCYTCC- Không bao gồm quyền lợi Chi phí y tế và các mục 3 đến 12.
 • Chương trình bạc: 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm Tai nạn cá nhân, 1 tỷ đồng  quyền lợi Chi phí y tế và Không giới hạn về VCYTCC. Không bao gồm các mục 3 đến 12.
 • Chương trình vàng: 4 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm Tai nạn cá nhân, 2 tỷ đồng quyền lợi chi phí y tế và Không giới hạn về VCYTCC cộng thêm  quyền lợi ở các mục 3 đến 12.
 • Chương trình kim cương: 6 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm Tai nạn cá nhân, 3 tỷ đồng quyền lợi chi phí y tế và Không giới hạn về VCYTCC cộng thêm  quyền lợi ở mức cao đối với các mục 3 đến 12.

Thông tin quan trọng

 • Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố áp dụng cho tất cả các chương trình.
 • Thời hạn bảo hiểm sẽ tự động gia hạn tối đa là 10 ngày, không tính thêm phí trong trường hợp Người được bảo hiểm bị trì hoãn không thể tránh khỏi giữa hành trình.  
 • Bảng bên dưới thể hiện Quyền lợi tối đa, đơn vị tính: nghìn đồng.
 • 1Đối với trẻ em, các quyền lợi được giới hạn ở mức 20% số tiền bảo hiểm. Đối với người từ 76 tuổi trở lên, các quyền lợi được giới hạn ở mức 30% số tiền bảo hiểm.

2Quyền lợi bảo hiểm thẻ tín dụng không áp dụng đối với trẻ em.

3Quyền lợi không áp dụng đối với trẻ em.

4Đối với trẻ em, quyền lợi được giới hạn ở 50% số tiền bảo hiểm.

Phí bảo hiểm du lịch

Vùng du lịch

 • Vùng 1: Việt Nam.
 • Vùng 2: (ASEAN) bao gồm những quốc gia/ vùng lãnh thổ sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar (Burma), Philippines, Singapore và Thái Lan, không bao gồm Việt Nam.
 • Vùng 3: (Châu Á - Thái Bình Dương) bao gồm quốc gia/ vùng lãnh thổ: ASEAN, Úc, Trung Quốc đại lục, Guam, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, New Zealand, Saipan, Đài Loan và Tinian, không bao gồm Việt Nam.
 • Vùng 4: (Toàn thế giới) bao gồm tất cả quốc gia/ vùng lãnh thổ nhưng không bao gồm Việt Nam.

Thông tin quan trọng

 • Nếu một chuyến đi bao gồm nhiều hơn một vùng, vùng rộng nhất sẽ được áp dụng để tính phí bảo hiểm. Ví dụ: Nếu chuyến đi đến 2 địa điểm là Trung Quốc (Vùng 3) và Mỹ (Vùng 4) thì sẽ tính theo mức phí áp dụng cho Vùng 4.
 • Đơn vị tính: VND.