Nội dung chính hàng đầu
Bố mẹ cùng con cái vui đùa tại phòng khách; hình ảnh được sử dụng cho trang Bảo Hiểm An Vui Trọn Vẹn Việt Nam

Bảo Hiểm An Vui Trọn Vẹn

Khi cuộc sống thêm trọn vẹn với ưu đãi bảo hiểm, trải nghiệm ngay

Bảo Hiểm An Vui Trọn Vẹn HSBC

 • Giải pháp tài chính toàn diện kết hợp giữa bảo vệ trọn đời và mục tiêu tiết kiệm

 • Quyền lợi được gia tăng. Số tiền bảo hiểm nhân các sự kiện quan trọng trong cuộc đời

Quyền lợi

Sản phẩm bổ trợ

Đối tượng tham gia bảo hiểm

 • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Tuổi kết thúc hợp đồng: Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng

Cách thức đăng ký

Liên hệ với Ngân hàng

(84 28) 37 247 247 (miền Nam)

(84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

Hoạt động hàng ngày: từ 8h sáng đến 10h đêm

Phí & chi phí

 • Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản tiền được khách hàng xác định phù hợp với nhu cầu tài chính của mình, và phải đóng tại mỗi kỳ đóng phí theo định kỳ đóng phí đã chọn.
 • Phí tích lũy: là khoản tiền còn lại sau mỗi lần đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm và các khoản phí bảo hiểm đến hạn của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có).
 • Chi phí ban đầu: là khoản chi phí mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy thu được tại mỗi lần đóng phí, trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản.

Chi phí ban đầu được tính bằng tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy như sau:

Chính sách
1 năm đóng phí
2 năm đóng phí
3 năm đóng phí
4 năm đóng phí
5+ năm đóng phí
Phí bảo hiểm cơ bản 90% 80% 30% 20% 1.5%
Phí tích lũy
0% 0% 0% 0% 0%

Chi phí ban đầu được tính bằng tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy như sau:

Chính sách
Phí bảo hiểm cơ bản
1 năm đóng phí
90%
2 năm đóng phí
80%
3 năm đóng phí
30%
4 năm đóng phí
20%
5+ năm đóng phí
1.5%
Chính sách
Phí tích lũy
1 năm đóng phí
0%
2 năm đóng phí
0%
3 năm đóng phí
0%
4 năm đóng phí
0%
5+ năm đóng phí
0%
 • Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí để Công ty thực hiện cam kết đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro tại hợp đồng bảo hiểm rủi ro tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí để Công ty thực hiện việc duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hiện đang được áp dụng ở mức 25.000 đồng/tháng, tối đa 60.000 đồng/tháng.
 • Chi phí quản lý quỹ: tối đa là 2% giá trị tài sản quỹ trong năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất cho khách hàng.
 • Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản: không có.
 • Chi phí hủy bỏ hợp đồng: không có.

Thời gian đóng phí và Tạm ngừng đóng phí

Với thiết kế linh hoạt, AN VUI TRỌN VẸN giúp khách hàng đảm bảo kế hoạch bảo vệ và tiết kiệm của mình thông qua cơ chế phân bổ phí bảo hiểm linh hoạt nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo một khoảng thời gian đóng phí bắt buộc như sau:

Thời gian cân nhắc

Khách hàng có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. Công ty sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà khách hàng đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe, nếu có.

Những thông tin cần biết trước khi đăng ký

Những câu hỏi thường gặp

Kênh thanh toán phí bảo hiểm định kỳ

 1. Thanh toán tự động qua tài khoản HSBC
 2. Ngân hàng trực tuyến HSBC
 3. Chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản AIA tại HSBC
 4. Trả tiền trực tuyến thông qua trang web https://www.aia.com.vn/vi/dich-vu-khach-hang/thanh-toan-phi-bao-hiem.html

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng:

Thông tin quan trọng

Sản phẩm Bảo Hiểm An Vui Trọn Vẹn do Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (“AIA”), địa chỉ lầu 15 Tòa nhà Saigon Centre Tower 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Việc cung cấp sản phẩm này không phải là nghĩa vụ cũng như là bảo đảm của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”). Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm này có thể được AIA thay đổi theo từng thời điểm và HSBC sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm do AIA ban hành. Các thuật ngữ, trường hợp loại trừ và điều kiện cụ thể áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp Ðồng Bảo Hiểm được ký kết giữa AIA và khách hàng. Hợp Ðồng Bảo Hiểm sẽ được ký kết khi Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm đuợc chấp thuận. Các cá nhân quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm này nên cân nhắc tính phù hợp của sản phẩm trước khi cam kết mua. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.