Hoạch định tài chính

Chuẩn bị cho tương lai bằng việc lập kế hoạch tài chính một cách thấu đáo, Quý khách sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ HSBC Premier để có thể đưa ra các quyết định tốt nhất. Quý khách có thể tận hưởng trọn vẹn từng giai đoạn trong cuộc đời mình với các kế hoạch tài chính phù hợp. 

Chúng tôi cung cấp các chọn lựa về giải pháp quản lý tài sản toàn diện phù hợp với mục tiêu tài chính và phong cách sống của Quý khách. Nếu Quý khách chỉ mới chuẩn bị lập kế hoạch tài chính của mình, phương pháp hoạch định theo chuẩn toàn cầu của chúng tôi là công cụ tuyệt vời để bắt đầu.

Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Quý khách luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro. 

Tuy mỗi người có nhu cầu tài chính khác nhau, kế hoạch tài chính của Quý khách sẽ nhằm thực hiện phần lớn hoặc tất cả  năm nhu cầu then chốt được xác định trong phương pháp hoạch định tài chính theo chuẩn toàn cầu của HSBC.

Năm nhu cầu then chốt cần cân nhắc trong quá trình hoạch định tài chính

  • Bảo vệ Quý khách và gia đình
  • Tiết kiệm cho chi phí giáo dục của con Quý khách
  • Chuẩn bị cho kế hoạch hưu trí của Quý khách
  • Giải pháp quản lý nhằm gia tăng và bảo vệ tài sản của Quý khách
  • Lập kế hoạch thừa kế để chuyển giao tài sản của Quý khách

Để nhận sự tư vấn phù hợp với trường hợp riêng của Quý khách, hãy đặt lịch hẹn ngay hôm nay với Giám đốc Quan hệ Khách hàng HSBC Premier.

Khám phá thêm các Đặc quyền của HSBC Premier

 

An tâm cho dù Quý khách đi đến đâu

 

Được hưởng tỷ giá ngoại tệ ưu đãi và miễn phí chuyển tiền khi chuyển tiền tại quầy để thanh toán chi phí du học

 

Quản lý tài chính của Quý khách ở bất kỳ đâu trên thế giới

 

Cả thế giới ưu đãi với Thẻ thanh toán HSBC Premier