Nội dung chính hàng đầu

Trung tâm Thông tin bảo mật và Phòng tránh gian lận

Giúp bạn an toàn và bảo mật

Báo cáo gian lận, lừa đảo

Tìm hiểu về gian lận, lừa đảo

Thế nào là gian lận, lừa đảo?

Trang web giả mạo là gì?

Cẩn trọng với các phần mềm độc hại

Các cách thức lừa đảo trong mùa dịch COVID-19

Trách nhiệm của quý khách

Luôn cảnh giác về với các thủ đoạn lừa đảo

Bảo mật thông tin cá nhân

Thường xuyên kiểm tra sao kê ngân hàng

Xem lại bản sao kê ngân hàng và bản sao kê thẻ tín dụng của Quý khách, nếu Quý khách nhận thấy bất kỳ giao dịch đáng nghi ngờ hoặc rút tiền bất thường, hãy thông báo cho ngân hàng ngay lập tức.

Kết nối an toàn

HSBC bảo vệ quý khách trực tuyến bằng cách

Chúng tôi liên tục xem xét những cách chúng tôi có thể giúp đỡ và hỗ trợ Quý khách. Chúng tôi chủ động tổ chức các cuộc họp với những chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới để thảo luận về các vấn đề quan trọng và tài trợ các sáng kiến chung nhằm cải thiện an ninh trực tuyến.