Những Câu Hỏi Thường Gặp – Ngân Hàng Trực Tuyến

Đăng ký Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến?

Để đăng ký Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến, Quý khách phải có một trong những thông tin sau:

 • Số thẻ Thanh Toán Quốc tế và số PIN, hoặc
 • Số tài khoản Dịch Vụ Ngân Hàng qua Điện Thoại và số PIN, hoặc
 • Số thẻ Tín dụng và số PIN

Đối với tài khoản đồng sở hữu, Quý khách vui lòng sử dụng số tài khoản Dịch Vụ Ngân Hàng qua Điện Thoại để đăng ký Ngân Hàng Trực Tuyến.

Quý khách có thể đăng ký Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến theo những bước sau:

 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn và đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.
 • Truy cập vào trang Đăng ký để hoàn tất các bước đăng ký.

HOẶC

 • Tham khảo Bản Hướng Dẫn Đăng ký
 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn và đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.

Truy cập vào trang Đăng ký để hoàn tất các bước đăng ký

Đăng ký nhận bảng sao kê điện tử?

Quý khách có thể đăng ký nhận bảng sao kê trực tuyến theo những bước sau:

 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn và đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.
 • Chọn "Bảng Sao kê" ở thanh chức năng ở phía bên tay trái
 • Chọn "Yêu cầu bảng sao kê điện tử" (đối với Tài Khoản) hoặc "Yêu cầu bảng sao kê điện tử Thẻ tín dụng" (đối với Thẻ Tín Dụng)
 • Thực hiện các bước theo chỉ dẫn và chọn "Gửi"
 • Xác nhận

Lưu ý:

 • Sau khi Quý khách thực hiện yêu cầu bảng sao kê điện tử, vào ngày phát hành bảng sao kê của kỳ kế tiếp, Quý khách sẽ nhận được bảng sao kê điện tử.

Khi thực hiện yêu cầu bảng sao kê trực tuyến, chúng tôi sẽ ngưng gửi bảng sao kê giấy cho Quý khách vào mỗi tháng. Nếu Quý khách không thực hiện bất kỳ giao dịch nào vào tháng trước, Ngân Hàng sẽ không phát hành bảng sao kê cho tháng đó.

Xem bảng sao kê điện tử?

 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn
 • Đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.
 • Chọn " Bảng sao kê" ở phía bên tay trái
 • Chọn ngày lập bảng sao kê để xem chi tiết giao dịch của mỗi tháng.

Lưu ý: Các bảng sao kê sẽ được lưu giữ tối đa 12 tháng.

Hạn mức thanh toán hàng ngày trên Ngân Hàng Trực Tuyến?

Chi tiết hạn mức giao dịch hàng ngày
Loại giao dịch Hạn mức trong ngày MỚI
Chuyển khoản đến tài khoản liên kết
4.000.000.000 VND
Chuyển khoản đến đơn vị thụ hưởng đã đăng ký 2.000.000.000 VND
Chuyển khoản đến đơn vị thụ hưởng chưa đăng ký 1.000.000.000 VND
Thanh toán hóa đơn 100.000.000 VND
Chi tiết hạn mức giao dịch hàng ngày
Loại giao dịch Chuyển khoản đến tài khoản liên kết
Hạn mức trong ngày MỚI 4.000.000.000 VND
Loại giao dịch Chuyển khoản đến đơn vị thụ hưởng đã đăng ký
Hạn mức trong ngày MỚI 2.000.000.000 VND
Loại giao dịch Chuyển khoản đến đơn vị thụ hưởng chưa đăng ký
Hạn mức trong ngày MỚI 1.000.000.000 VND
Loại giao dịch Thanh toán hóa đơn
Hạn mức trong ngày MỚI 100.000.000 VND
 • Ngoại trừ Hạn Mức cho “Chuyển khoản Toàn Cầu” (cho khách hàng Premier) (Quy định tại Mục 1 trong bảng trên đây), tùy theo nhu cầu giao dịch, Quý khách có thể yêu cầu tăng/ giảm hạn mức giao dịch ngày của Quý khách (* Quy định từ mục 2 đến mục 5) lên mức tối đa theo bảng trên.

Để tăng hoặc giảm hạn mức*, Quý khách có thể đăng ký qua Ngân hàng trực tuyến hoặc điền vào mẫu đơn "Yêu Cầu Thay Đổi Hạn Mức Giao Dịch Trong Ngày" và nộp tại Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch HSBC Việt Nam.

*Không áp dụng cho dịch vụ Chuyển khoản toàn cầu cho chính chủ tài khoản tại nước ngoài (cho khách hàng Premier)

Chuyển khoản đến tài khoản khác của mình tại HSBC?

 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn và đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.
 • Chọn chức năng "Chuyển khoản" ở phía bên tay trái
 • Chọn "Tài khoản liên kết"
 • Hoàn tất tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch như số tiền, loại tiền tệ
 • Chọn loại chuyển khoản trong mục "Ngày và định kỳ"
 • Chọn nút "Chuyển khoản"
 • Chọn nút "Xác nhận"
 • Nhập mã bảo mật

Tin xác nhận sẽ hiển thị nếu giao dịch được thực hiện thành công

Chuyển khoản đến một tài khoản tại ngân hàng khác bằng tiền VND?

 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn và đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.
 • Chọn chức năng "Chuyển khoản" ở phía bên tay trái
 • Chọn "Chuyển tiền đến ngân hàng khác (giao dịch bằng VNĐ)"
 • Nhập thông tin về Tài khoản ghi có (tên người thụ hưởng, quốc gia, số tài khoản ngân hàng, v.v.)
 • Hoàn tất tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch (số tiền, loại tiền tệ)
 • Chọn loại chuyển khoản trong mục "Ngày và định kỳ"
 • Chọn nút "Chuyển khoản"
 • Chọn nút "Xác nhận"
 • Nhập mã bảo mật

Tin xác nhận sẽ hiển thị nếu giao dịch được thực hiện thành công

Chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng đã được đăng ký?

 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn và đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.
 • Chọn chức năng "Chuyển khoản" ở phía bên tay trái
 • Chọn "Danh sách tài khoản thụ hưởng"
 • Chọn nút "Xem" và chọn tài khoản thụ hưởng.
 • Chọn nút "Thực hiện chuyển tiền"
 • Hoàn tất tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch
 • Chọn nút "Chuyển khoản"
 • Chọn nút "Xác nhận"
 • Nhập mã bảo mật

Tin xác nhận sẽ hiển thị nếu giao dịch được thực hiện thành công

Chuyển khoản đến một tài khoản tại ngân hàng khác bằng tiền ngoại tệ?

 • Truy cập http://www.hsbc.com.vn và đăng nhập vào Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.
 • Chọn chức năng "Chuyển khoản" ở phía bên tay trái
 • Chọn "Tài khoản ghi nợ"
 • Chọn "Chuyển tiền đến ngân hàng khác (giao dịch bằng ngoại tệ)
 • Nhập thông tin về Tài khoản ghi có (tên người thụ hưởng, quốc gia, số tài khoản ngân hàng, v.v.)
 • Nhập số tiền cần chuyển
 • Chọn loại chuyển khoản trong mục "Ngày và định kỳ"
 • Chọn nút "Chuyển khoản"
 • Chọn nút "Xác nhận"
 • Nhập mã bảo mật

Tin xác nhận sẽ hiển thị nếu giao dịch được thực hiện thành công