Nội dung chính hàng đầu
Góc bàn làm việc với laptop, cặp kính, đồng hồ báo thức, cây viết và tập giấy ghi chú; hình ảnh sử dụng cho trang Phí thường niên Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam.

Hoàn phí thường niên

Tìm hiểu thêm các phần thưởng về phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC và đổi điểm ngay!

Hình ảnh sử dụng cho trang đổi phí thường niên của Thẻ tín dụng HSBC

1 năm Phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn - Thẻ chính

Quy đổi phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn bằng điểm thưởng HSBC


Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn

Điểm thưởng: 175.000

Mã quà tặng: 9007

Hình ảnh sử dụng cho trang đổi phí thường niên của Thẻ tín dụng HSBC

1 năm Phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn - Thẻ phụ

Quy đổi phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn bằng điểm thưởng HSBC


Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn

Điểm thưởng: 125.000

Mã quà tặng: 9008

Hình ảnh sử dụng cho trang đổi phí thường niên của Thẻ tín dụng HSBC

1 năm Phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim - Thẻ chính

Quy đổi phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim bằng điểm thưởng HSBC

 

Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim

Điểm thưởng: 480.000

Mã quà tặng: P9007

Hình ảnh sử dụng cho trang đổi phí thường niên của Thẻ tín dụng HSBC

1 năm Phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim - Thẻ phụ

Quy đổi phí thường niên cho Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim bằng điểm thưởng HSBC

 

Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim

Điểm thưởng: 240.000

Mã quà tặng: P9008

Hướng dẫn đổi Điểm thưởng

Quy đổi điểm trực tuyến (Không áp dụng cho dặm bay)

Quý khách có thể đổi điểm thưởng nhanh chóng thông qua Ngân hàng trực tuyến HSBC

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC

Ngoài ra, Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC. Vui lòng liên hệ:

  • Khách hàng cá nhân: Hoạt động 24/7 cho việc báo mất hoặc thất lạc thẻ hoặc thiết bị bảo mật, khiếu nại giao dịch hoặc khiếu nại khác liên quan đến Thẻ, và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày cho các vấn đề khác.
    (84 28) 37 247 247 (miền Nam)
    (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
  • Chủ Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim (24/7): (84 28) 37 247 248
  • Khách hàng Premier (24/7): (84 28) 37 247 666

Khám phá các Danh mục phần thưởng khác