Nội dung chính hàng đầu
Một cặp đôi đang mua sắm trong siêu thị; hình ảnh sử dụng cho trang Hoàn tiền Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam.

Hoàn tiền

Đổi điểm từ Thẻ Tín Dụng HSBC ngay để nhận hoàn tiền đến 2.000.000 VND.

Một nhóm bạn trẻ đang chơi game trên mobile

Hoàn tiền 50.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng HSBC thành tiền mặt

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

 

Điểm thưởng: 25.000

Mã quà tặng: 9001

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 20.000

Mã quà tặng: P9001

Một nhóm bạn trẻ đang chơi game trên mobile

Hoàn tiền 100.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng HSBC thành tiền mặt

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

 

Điểm thưởng: 50.000

Mã quà tặng: 9002

Điểm thưởng

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 40.000

Mã quà tặng: P9002

Một nhóm bạn trẻ đang chơi game trên mobile

Hoàn tiền 200.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng HSBC thành tiền mặt

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

 

Điểm thưởng: 100.000

Mã quà tặng: 9003

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 80.000

Mã quà tặng: P9003

Một nhóm bạn trẻ đang chơi game trên mobile

Hoàn tiền 500.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng HSBC thành tiền mặt

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

 

Điểm thưởng: 250.000

Mã quà tặng: 9004

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 200.000

Mã quà tặng: P9004

Một nhóm bạn trẻ đang chơi game trên mobile

Hoàn tiền 1.000.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng HSBC thành tiền mặt

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

 

Điểm thưởng: 500.000

Mã quà tặng: 9005

thưởng

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 400.000

Mã quà tặng: P9005

Một nhóm bạn trẻ đang chơi game trên mobile

Hoàn tiền 2.000.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng HSBC thành tiền mặt

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

 

Điểm thưởng: 1.000.000

Mã quà tặng: 9006

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 800.000

Mã quà tặng: P9006

Hướng dẫn đổi Điểm thưởng

Quy đổi điểm trực tuyến (Không áp dụng cho dặm bay)

Quý khách có thể đổi điểm thưởng nhanh chóng thông qua Ngân hàng trực tuyến HSBC

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC

Ngoài ra, Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC. Vui lòng liên hệ:

  • Khách hàng cá nhân: Hoạt động 24/7 cho việc báo mất hoặc thất lạc thẻ hoặc thiết bị bảo mật, khiếu nại giao dịch hoặc khiếu nại khác liên quan đến Thẻ, và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày cho các vấn đề khác.
    (84 28) 37 247 247 (miền Nam)
    (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
  • Chủ Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim (24/7): (84 28) 37 247 248
  • Khách hàng Premier (24/7): (84 28) 37 247 666

Khám phá các Danh mục phần thưởng khác