Nội dung chính hàng đầu
Cặp đôi trẻ đang kéo hành lý và bước trong sân bay; hình ảnh sử dụng cho trang Đổi dặm bay Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam

Dặm bay

Phần thưởng Dặm bay hấp dẫn, đổi điểm ngay hôm nay và tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Hình ảnh sử dụng cho trang đổi dặm bay của Thẻ tín dụng HSBC

1.000 Dặm bay Bông Sen Vàng

Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng HSBC sang dặm bay Bông Sen Vàng để đổi sang vé máy bay của các hãng hàng không đối tác.

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn 

 

Điểm thưởng: 45.000

Mã quà tặng: 6013

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 25.000

Mã quà tặng: 6013

Hình ảnh sử dụng cho trang đổi dặm bay của Thẻ tín dụng HSBC

1.000 Dặm bay Asia Miles

Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng HSBC sang dặm bay Asia Miles để đổi sang vé máy bay của các hãng hàng không đối tác.

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn  

 

Điểm thưởng: 45.000

Mã quà tặng: 6011

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 25.000

Mã quà tặng: 6011

Hình ảnh sử dụng cho trang đổi dặm bay của Thẻ tín dụng HSBC

1.000 Dặm bay KrisFlyer Miles

Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng HSBC sang dặm bay Krisflyer để đổi sang vé máy bay của các hãng hàng không đối tác.

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn 

 

Điểm thưởng: 45.000

Mã quà tặng: 6012

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 25.000

Mã quà tặng: 6012

Hướng dẫn đổi Điểm thưởng

Quy đổi trực tuyến (Áp dụng cho dặm bay)

Quý khách có thể quy đổi dặm bay thông qua tin nhắn bảo mật tại Ngân hàng trực tuyến HSBC

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC

Quý khách có thể quy đổi dặm bay qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC. Vui lòng liên hệ:

  • Khách hàng cá nhân: Hoạt động 24/7 cho việc báo mất hoặc thất lạc thẻ hoặc thiết bị bảo mật, khiếu nại giao dịch hoặc khiếu nại khác liên quan đến Thẻ, và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày cho các vấn đề khác.
    (84 28) 37 247 247 (miền Nam)
    (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
  • Chủ Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim (24/7): (84 28) 37 247 248
  • Khách hàng Premier (24/7): (84 28) 37 247 666