Nội dung chính hàng đầu
Một cặp đôi trẻ tuổi đang cầm iPad và thẻ tín dụng; hình ảnh sử dụng cho trang Mã quà tặng điện tử Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam

Mã quà tặng điện tử

Khám phá các phần thưởng mã quà tặng điện tử và tận hưởng mua sắm. Đổi điểm ngay!

hình ảnh sử dụng cho trang Mã quà tặng điện tử Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam

Mã quà tặng điện tử Urbox 100.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng của Quý khách sang Mã quà tặng điện tử để sử dụng tại hơn 100 đối tác của Urbox trên khắp Việt Nam.

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn 

 

Điểm thưởng: 50.000

Mã quà tặng: 2027

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 45.000

Mã quà tặng: P2027

hình ảnh sử dụng cho trang Mã quà tặng điện tử Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam

Mã quà tặng điện tử Urbox 200.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng của Quý khách sang Mã quà tặng điện tử để sử dụng tại hơn 100 đối tác của Urbox trên khắp Việt Nam.

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn 

 

Điểm thưởng: 90.000

Mã quà tặng: 2025

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 80.000

Mã quà tặng: P2025

hình ảnh sử dụng cho trang Mã quà tặng điện tử Thẻ tín dụng HSBC Việt Nam

Mã quà tặng điện tử Urbox 500.000 đồng

Quy đổi điểm thưởng của Quý khách sang Mã quà tặng điện tử để sử dụng tại hơn 100 đối tác của Urbox trên khắp Việt Nam.

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn 

 

Điểm thưởng: 210.000

Mã quà tặng: 2023

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim/HSBC Premier World Mastercard®

 

Điểm thưởng: 190.000

Mã quà tặng: P2023

Hướng dẫn đổi Điểm thưởng

Quy đổi điểm trực tuyến (Không áp dụng cho dặm bay)

Quý khách có thể đổi điểm thưởng nhanh chóng thông qua Ngân hàng trực tuyến HSBC

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC

Ngoài ra, Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC. Vui lòng liên hệ:

  • Khách hàng cá nhân: Hoạt động 24/7 cho việc báo mất hoặc thất lạc thẻ hoặc thiết bị bảo mật, khiếu nại giao dịch hoặc khiếu nại khác liên quan đến Thẻ, và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày cho các vấn đề khác.
    (84 28) 37 247 247 (miền Nam)
    (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
  • Chủ Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim (24/7): (84 28) 37 247 248
  • Khách hàng Premier (24/7): (84 28) 37 247 666

Khám phá các Danh mục phần thưởng khác